HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Give It Back | Hoobastank tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Give It Back | Hoobastank

We've shared our lives and all of what we know
But now it seems you don't know me from
The guy next door, or the next or the next

Give it back
You need to give it back
The loyalty is something that you lack
I let you in and showed you all of me
But you took it all then trashed the place
And I'm so sick of cleaning it up

Give it back
You need to give it back
The loyalty is something that you lack
Give it back
My time and devotion
Give it back
The love that I gave

No more making it up to you
I don't think that you're ever going to do it
No more making it up to you
I don't think that you're ever going to do it
No more making it up to you
I don't think that you're ever going to do it
No more making it up to you
I don't think that you're ever going to do it
No more making it up to you
I don't think that you're ever going to do it
No more making it up to you
I don't think that you're ever going to do it....

Give it back
You need to give it back
The loyalty is something that you lack
Give it back
My time and devotion
Give it back
The love that I gave

No more making it up to you
I don't think that you're ever going to do it....

Lời Việt

Give It Back | Hoobastank

Chúng ta đã cùng chia sẽ cuộc sống và tất cả mọi điều ta biết
Nhưng giờ dường như em không hiểu anh gì cả
Là gã kế bên, hay kế bên, kế bên nữa

Hãy đưa trả đây
Em phải trả lại đây
Lòng chung thủy là điều mà em thiếu
Anh đã trải lòng ra với em và bày tỏ cho em biết vị trí của em trong anh
Nhưng em đã lấy nó đi khi và coi nó như rác rưởi
Anh phát ốm với việc dọn dẹp nó

Hãy đưa trả lại đây
Em cần phải đưa trả lại đây
Lòng chung thành là thứ mà em không có
Hãy đưa trả đây
Thời gian và lòng tận tụy
Hãy đưa trả đây
Tình yêu mà anh đã trao tặng

Không còn làm tất cả vì em nữa
Anh không nghĩ là em sẽ làm thế đâu
Không còn hi sinh vì em nữa
Anh không nghĩ là em sẽ làm thế đâu
Không còn hành động vì em n ữa
Anh không nghĩ là em sẽ làm thế đâu
Không còn hành động vì em nữa
Anh không nghĩ là em sẽ làm thế đâu
Không còn hi sinh vì em nữa
Anh không nghĩ là em sẽ làm thế đâu
Không còn hành động vì em n ữa
Anh không nghĩ là em sẽ làm thế đâu
Không còn hành động vì em nữa

Hãy đưa trả lại đây
Em cần phải đưa trả lại đây
Lòng chung thành là thứ mà em không có
Hãy đưa trả đây
Thời gian và lòng tận tụy
Hãy đưa trả đây
Tình yêu mà anh đã trao tặng

Anh sẽ không còn hành động vì em nữa
Anh không nghĩ rằng em sẽ làm thế

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
You Must Love Me | MadonnaXóa
when i'm with you | WestlifeXóa
Daisy Lane | StereophonicsXóa
Losing The Love | Joy EnriquezXóa
I'm So Sick | FlyleafXóa
Fade Away | Edita AbdieskiXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.