HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài She Had The World | Panic! At the Disco tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

She Had The World | Panic! At the Disco

She held the world upon a string
But she didn't ever hold me
Spun the stars on her fingernails
But it never made her happy
Cause she couldn't ever have me
She said she won the world at a carnival
But she could never win me
Cause she couldn't ever catch me

I, I know why
Because when I look in her eyes
I just see the sky
When I look in her eyes
Well I, just see the sky

I don’t love you I'm just passing the time
You could love me if I knew how to lie
But who could love me?
I am out of my mind
Throwing a line out to sea
To see if I can catch a dream

The sun was always in her eyes
She didn't even see me
But that girl had so much love
she'd wanna kiss you all the time
Yeah, she'd wanna kiss you all the time

She said she won the world at a carnival
But I'm sure I didn’t ruin her
Just made her more interesting
I'm sure I didn’t ruin her
Just made her more interesting

I, I know why
Because when I look in her eyes
I just see the sky
When I look in her eyes
Well I, I just see the sky

I don’t love you I'm just passing the time
You could love me if I knew how to lie
But who could love me?
I am out of my mind
Throwing a line out to sea
To see if I can catch a dream

Lời Việt

She Had The World | Panic! At the Disco

Cô ấy giữ chặt mọi người trên một cái dây
Nhưng cô ấy không bao giờ giữ được tôi
Xoay tròn các ngôi sao trên tay cô ấy
Nhưng điều đó không bao giờ khiến cô ấy vui
Bởi cô ấy không thể có được tôi
Cô ấy cô ấy thắng mọi người trong hội
Nhưng cô ấy có thể không bao giờ thắng tôi
Bởi cô ấy không bao giờ bắt kịp tôi

Chorus:
Tôi, tôi biết vì sao
Bởi khi tôi nhìn vào mắt cô ấy
Tôi chỉ thấy bầu trời xanh
Khi tôi nhìn vào mắt cô ấy
Tuyệt, tôi chỉ thấy bầu trời

Tôi không yêu em, tôi chỉ chờ thời gian trôi qua
Em có thể yêu tôi nếu tôi biết thế nào là lừa dối
Nhưng ai yêu tôi
Tôi không bận tâm
Vứt sợi dây thép ra ngoài biển
Để nhìn nếu tôi theo kịp giấc mơ

Mặt trời vẫn luôn trong mắt cô ấy
Cô ấy vẫn không thấy tôi
Nhưng cô gái với nhiều tình yêu kia
Cô ấy muốn hôn bạn suốt
Vâng,cô ấy muốn hôn bạn suốt

Cô ấy cô ấy thắng tất cả mọi người trong hội
Nhưng tôi chắc tôi không chạy trốn cô ấy
Chỉ làm cô ấy vui hơn
Tôi chắc tôi không chạy trốn cô ấy
Chỉ làm cô ấy vui hơn

Chorus:

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.