HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Facebook Song | Rhett and Link tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Facebook Song | Rhett and Link

I wouldn't call myself a social butterfly (1)
And there's not much that separates me from the other guy
But when I login I begin to live

There's an online world where I am king
Of a little website dedicated to me
With pictures of me and a list of my friends
And an unofficial record of the groups that I'm in.

Before the internet friendship was so tough
You actually had to be in peoples presence and stuff
Who would've thought that with a point and a click
I could know that Hope Floats(2) is your favorite flick(3) (harry connick jr.?)(4)

Facebook (Facebook)
I'm Hooked on Facebook
I used to meet girls hangin out at the mall, now I just wait for them to write on my wall. (5)
(Its more than a want, it's more than a need; I'd shrivel up and die without my minifeed)
Take a look. (Youre Hooked) on facebook.

Oh Link's status changed. it says he's playing the recorder...

How do you know this person?
Did you hook up with this person?
Do you need to request confirmation?
Or did you just think they looked cute... from their picture on facebook?

If the internet crashed all across the land
Or my facebook account was deleted by the man
I'd carry around a picture of my face
And a summary of me typed out on a page

Lời Việt

Facebook Song | Rhett and Link

Tôi sẽ không gọi mình là kẻ quan hệ rộng rãi
Và chẳng có gì chia cắt tôi với mọi người chung quanh
Nhưng khi tôi đăng nhập tôi bắt đầu được sống

Một thế giới trực tuyến nơi tôi làm vua
Của một trang web tận tụy với tôi
Cũng những bức ảnh và danh sách bạn bè
Một đoạn thu âm không chính thức của nhóm tôi tham gia

Trước kia mối quan hệ qua internet thật khó khăn
Bạn thậm chí phải chắc chắn hình dáng và bản chất người khác
Ai nghĩ rằng chỉ với việc trỏ và nhấp chuột
Tôi có thể biết rằng Hope Floats là những ảnh ưa thích của bạn (Harry Connick Jr. à?)

Facebook (Facebook)
Tôi nghiện Facebook
Tôi từng thấy nhưng cô gái lang thang ở trung tâm thương mại, giờ tôi chỉ cần đợi họ viết lên Tường của mình
(Nhiều hơn tôi muốn, nhiều hơn cả tôi cần, tôi sẽ héo hon mà chết nếu không có những dòng tin của mình)
Nhìn xem (bạn nghiện) Facebook

Ôi trạng thái của Link thay đổi, nó thông báo anh ta đang thu âm

Làm sao bạn biết về người này?
Bạn có thích người đó không?
Bạn có cần yêu cầu xác nhận?
Hay bạn chỉ nghĩ rằng trông cô ta dễ thương từ những bức ảnh trên facebook

Nếu internet hỏng khắp mọi miền
Hoặc người ta xóa mất tài khoản facebook của tôi
Tôi sẽ đi loanh quanh với bức hình gương mặt mình
Và bản tóm tắt những gì tôi viết trên trang cá nhân

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.