HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài It's Not Me | Lee Ryan tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

It's Not Me | Lee Ryan

It wasn't me,
who changed the way,
changed the way that I was kissin' you
It wasn't me that went away
And didn't call to say “I'm missin' you”
Is this the way the story goes?
Am I not the love you chose?
Coz I hate to think that we could end this way

Who's walkin' away?
Not me
Who's takin' your breath?
Not me
As much as I don't wanna see
I know in my heart it's not me
Keep tellin' myself you won't leave
My head doesn't want to agree,
As much as I don't wanna see
I know in my heart it's not me

I didn't see suddenly,
Suddenly your clothes and hair had changed,
Was I a fool, I trusted you
Didn't wanna lose my faith in you
All too soon the seasons changed,
Am I not the one to blame?
I'd really hate to think that love could end this way,

Who's walkin' away?
Not me
Who's takin' your breath?
Not me
As much as I don't wanna see
I know in my heart it's not me
Keep tellin' myself you won't leave
My head doesn't want to agree,
As much as I don't wanna see
I know in my heart it's not me


So what happens to all the plans?
Cause I really don't understand,
Now is there something that I didn't do?
(To give my heart to you)
I can see that you don't wanna stay
But my pain won't stand in your way,
So forgive me, so forgive me,
Cause I'm just a man

Who's walkin' away?
Not me
Who's takin' your breath?
Not me
As much as I don't wanna see
I know in my heart it's not me
Keep tellin' myself you won't leave
My head doesn't want to agree,
As much as I don't wanna see
I know in my heart it's not me

Walking away, leaving this place...

Lời Việt

It's Not Me | Lee Ryan

Đó không còn là anh,
Người đã đổi thay
Cái cách mà anh đã hôn em
Đó không phải anh, kẻ đã ra đi
Và không hề gọi để nói rằng” anh nhớ em”
Phải chăng đó là cách câu chuyện diễn ra?
Anh không phải tình yêu em chọn lựa chăng?
Bởi anh ghét phải nghĩ rằng chúng ta có thể kết thúc như vậy

Ai đang rời xa đó?
Chẳng phải anh
Ai đang cướp đi hơi thở của em?
Cũng chẳng phải anh
Nhiều như anh không muốn thấy
Anh biết trong trái tim này, đó không còn là anh
Tự nhủ với lòng mình rằng em sẽ không bỏ đi
Lí trí anh không muốn chấp nhận điều đó
Nhiều như anh không muốn thấy
Anh biết trong trái tim này, không còn là anh

Anh đã không thấy, bất chợt,
Bất chợt trang phục và mái tóc em đã đổi thay,
Anh thật ngốc, anh đã tin tưởng nơi em
Không muốn mất đi lòng thuỷ chung của em
Còn quá sớm khi bốn mùa đổi thay
Anh không phải là người đáng trách đúng không?
Anh thực sự ghét phải nghỉ rằng tình yêu có thể kết thúc như vậy,

Ai đang dần xa cách?
Chẳng phải anh
Ai đang cướp đi hơi thở của em?
Cũng chẳng phải anh
Nhiều như anh không muốn thấy
Anh biết trong trái tim này, đó không còn là anh
Tự nhủ với lòng mình rằng em sẽ không bỏ đi
Anh không muốn chấp nhận điều đó
Nhiều như anh không muốn thấy
Anh biết trong trái tim này, không còn là anh

Vậy điều gì đã xảy ra với mọi dự định?
Bởi anh thực sự không hiểu,
Giờ đây còn điều gì anh chưa làm sao?
(để gửi trao trái tim này tới em)
Anh có thể thấy rằng em không muốn ở lại
Nhưng nỗi đau của anh sẽ không cản đường em đâu
Vậy nên hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho anh,
Bởi anh chỉ là một con người

Ai đang dần xa cách?
Chẳng phải anh
Ai đang cướp đi hơi thở của em?
Cũng chẳng phải anh
Nhiều như anh không muốn thấy
Anh biết trong trái tim này, đó không còn là anh
Tự nhủ với lòng mình rằng em sẽ không bỏ đi
Anh không muốn chấp nhận điều đó
Nhiều như anh không muốn thấy
Anh biết trong trái tim này, không còn là anh

Ra đi, và rời xa chốn này…

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.