HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài The Legend Lives On | Nocturnal Rites tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

The Legend Lives On | Nocturnal Rites

The Legend Lives On

"Look at me, I am a dying man.
My son, I can no longer watch over you.
All I know, I have passed onto you,
as you will for others.
It is my gift to you. Leave on your own,
leave this all behind.
You bear the powers of a second sight,
you hold the courage to believe.
No swords, no magic, no spell can touch what you own."

Now you stand alone, I leave my throne for you
Seek and find the truth, my mission here is done
Set your aims up high, you bear the second sight
I now pass onto you the knowledge of the wise

You were the firstborn and chosen to be king
Lead your troops, and I'll be there

Your legend lives on
Your name is carved in stone
The story of the chosen one, one couraged to believe
It's the destiny of bringing it all home
Holds the sense of time to come
In my name, the legend lives on

My names says victory, so I ride ahead of all
My mission will not fail, for vengeance is my thirst
Return with and filled with calm and glorious to be
Now we stand as one and the legend will live on

On the winds rides the memory
Of your time long gone

Lời Việt

The Legend Lives On | Nocturnal Rites

Huyền Thoại Sống Mãi

"Hãy nhìn ta, một người đang hấp hối.
Con trai ạ, ta không thể săn sóc con được nữa.
Những gì ta biết, là truyền thụ lại cho con,
như con sẽ làm cho người khác.
Đây là món quá ta dành cho con. Hãy tự mình bước đi,
quên đi tất cả.
Con mang sức mạnh của lời tiên tri,
con giữ lòng dũng khí cho niềm tin.
Không đao kiếm, yêu thuật, bùa chú nào có thể làm hại con."

Giờ con đứng lẻ loi, ta truyền ngôi lại cho con
Kiếm và tìm ra chân lý, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành
Hãy ngẩng cao đầu, con gánh vác lời tiên tri
Ta truyền lại cho con sự uyên thâm của tri thức

Con là anh cả, người được chọn làm vua
Lãnh đạo binh lính, ta sẽ đến bên con

Huyền thoại của con sẽ sống mãi
Tên của con sẽ muôn đời lưu danh
Câu chuyện người được chọn, người có lòng tin quả cảm
Đó là định mệnh khai sáng cho tất cả
Đến với ý niệm thời gian
Trong tên ta, huyền thoại sống mãi

Tên ta là chiến thắng, nên ta vượt lên tất cả
Sứ mệnh của ta sẽ thành công, vì ta khát khao trả thù
Điềm tĩnh quay về và dựng nên vinh quang
Giờ ta đứng đây hoà hợp, huyền thoại sẽ sống mãi

Trên ngọn gió mang theo dòng lịch sử
Nơi triều đại của con một thời đã xa

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.