HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài London Bridge Is Falling Down | Various Artists tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

London Bridge Is Falling Down | Various Artists

London Bridge is falling down,
Falling down, falling down.
London Bridge is falling down,
My fair lady!

Build it up with iron bars,
Iron bars, iron bars.
Build it up with iron bars,
My fair lady!

Iron bars will bend and break,
Bend and break, bend and break.
Iron bars will bend and break,
My fair lady!

Build it up with needles and pins,
Needles and pins, needles and pins.
Build it up with needles and pins,
My fair lady!

Pins and needles rust and bend,
Rust and bend, rust and bend.
Pins and needles rust and bend,
My fair lady!

Build it up with penny loaves,
Penny loaves, penny loaves.
Build it up with penny loaves,
My fair lady!

Penny loaves will tumble down,
Tumble down, tumble down.
Penny loaves will tumble down,
My fair lady!

Build it up with silver and gold,
Silver and gold, silver and gold.
Build it up with silver and gold,
My fair lady!

Gold and silver I’ve not got,
I’ve not got, I’ve not got.
Gold and silver I’ve not got,
My fair lady!

Here's a prisoner I have got,
I have got, I have got.
Here’s a prisoner I have got,
My fair lady!

What's the prisoner done to you,
Done to you, done to you?
What’s the prisoner done to you,
My fair lady!

Stole my watch and broke my chain,
Broke my chain, broke my chain.
Stole my watch and broke my chain,
My fair lady!

What'll you take to set him free,
Set him free, set him free?
What’ll you take to set him free,
My fair lady!

One hundred pounds will set him free,
Set him free, set him free.
One hundred pounds will set him free,
My fair lady!

One hundred pounds we have not got,
Have not got, have not got.
One hundred pounds we have not got,
My fair lady!

Then off to prison he must go,
He must go, he must go.
Then off to prison he must go,
My fair lady!

Lời Việt

London Bridge Is Falling Down | Various Artists

Cây cầu London đang sập xuống
Sập xuống, sập xuống
Cây cầu London đang sập xuống
Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi!

Dựng cầu lên với những thanh cọc sắt
Cọc sắt, cọc sắt
Dựng cầu lên với những thanh cọc sắt
Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi!

Thanh cọc sắt sẽ cong và rồi gãy
Cong rồi gãy, cong rồi gãy
Thanh cọc sắt sẽ cong và rồi gãy
Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi!

Dựng cầu lên bằng kim và ghim
Kim và ghim, kim và ghim
Dựng cầu lên bằng kim và ghim
Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi!

Kim và ghim gỉ và cong đi
Gỉ và cong, gỉ và cong
Kim và ghim gỉ và cong đi
Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi!

Dựng cầu lên bằng những đồng xu
Những đồng xu, những đồng xu
Dựng cầu lên bằng những đồng xu
Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi!

Những đồng xu rồi sẽ rơi xuống
Rơi xuống, rơi xuống
Những đồng xu rồi sẽ rơi xuống
Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi!

Dựng cầu lên bằng bạc và vàng
Bạc và vàng, bạc và vàng
Dựng cầu lên bằng bạc và vàng
Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi!

Tôi chẳng có vàng bạc
Tôi chẳng có đâu, chẳng có đâu
Tôi chẳng có vàng bạc
Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi!

Đây là tên tù nhân mà tôi có
Tôi có mà, có mà
Đây là tên tù nhân mà tôi có
Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi!

Kẻ tù ngục đó làm gì nàng?
Làm gì nàng, làm gì nàng?
Kẻ tù ngục đó làm gì nàng?
Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi!

Ăn cắp đồng hồ và làm đứt dây chuyền của tôi
Làm đứt dây chuyền, làm đứt dây chuyền
Ăn cắp đồng hồ và làm đứt dây chuyền của tôi
Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi!

Bạn sẽ được gì nếu để hắn ta tự do?
Để hắn ta tự do, để hắn ta tự do
Bạn sẽ được gì nếu để hắn ta tự do?
Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi!

Một trăm bảng sẽ khiến hắn tự do
Khiến hắn tự do, khiến hắn tự do
Một trăm bảng sẽ khiến hắn tự do
Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi!

Ta không có một trăm bảng
Ta không có, không có
Ta không có một trăm bảng
Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi!

Rồi hắn sẽ phải vượt ngục
Hắn phải đi, hắn phải đi
Rồi hắn sẽ phải vượt ngục
Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi!

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.