HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Naked | Leona Lewis tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Naked | Leona Lewis

You could have left me on a firday
Would have loved to had least had the weekend
To go under and
To stay under
To get better
To stay better

But you had to pick a monday
Now i gotta go to work
And get through 5 days
And get through it
And if i cant do it
And no, i cant do it

CHORUS
Theres a heartbreaking chill
Running through my bones
I got my clothes but I can't really feel them on
Oh no
Whatever I do
I'm naked
I'm naked
Without you

Can't go out, can't go home, can't go anywhere
Covered up but I'm still watching people stare
Oh no
Now what can I do
I'm naked
I'm naked
Without you

Tryin' focus to go un-noticed
But the harder I try I see them looking
And i cant do it no
They see through it yeah
They see through it

[CHORUS]

Inside out
Still hiding
Outside i'm just too exposed
I know that i should let go

Ohh, that i miss you

[CHORUS]

Now what can i do
I'm naked
I'm naked
Without you

Lời Việt

Naked | Leona Lewis

Anh có thể bỏ em vào một ngày thứ sáu
Để có một ngày cuối tuần
Để trải qua và
Ở bên nhau
Hiểu rõ hơn
Gần nhau hơn

Nhưng anh phải lựa chọn một ngày thứ hai
Giờ em phải trở lại với công việc
Và phải qua 5 ngày nữa
Và em vượt qua tất cả
Và nếu như em chẳng thể làm điều đó
Và không đâu, em đâu có thể làm được điều đó

[ĐK]
Một cơn ớn lạnh
Chạy dọc xương tuỷ
Em vẫn mặc quần áo nhưng em thực sự không cảm thấy
Oh không
Em thật trống trải
Em trống trải
Khi thiếu vắng anh

Chẳng thể đi chơi, chẳng thể về nhà, chẳng biết đi đâu hết
Ẩn mình đi nhưng em vẫn thấy người ta nhìn chòng chọc
Oh không
Giờ em biết làm gì đây?
Em thật trống trải
Em trống trải
Khi thiếu vắng anh

Cố tập trung để không quan tâm nữa
Nhưng càng cố gắng em chỉ thấy họ soi xét
Và em chẳng thể làm điều này
Họ nhìn thấu mọi chuyện yeah
Họ nhìn thấu mọi chuyện

[ĐK]

Từ trong ra ngoài
Vẫn còn giấu giếm
Bề ngoài thì có vẻ em rất nhạy cảm
Em biết mình nên buông xuôi mọi chuyện

Ohh, em nhớ anh

[ĐK]

Giờ em biết làm gì đây?
Em thật trống trải
Em trống trải
Khi thiếu vắng anh

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.