HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Trouble | Pink tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Trouble | Pink

TROUBLE
No attorneys
To plead my case
No orbits
To send me into outta space
And my fingers
Are bejeweled
With diamonds and gold
but that ain't gonna help me now
I'm trouble
Yeah trouble now
I'm trouble ya'll
I disturb my town
I'm trouble
Yeah trouble now
I'm trouble ya'll
I got trouble in my town
You think your right
But you were wrong
You tried to take me
But i knew all along
You can take me
For a ride
I'm not a fool out
So you better run and hide
Trouble
Yeah trouble now
I'm trouble ya'll
I got trouble in my town
I'm trouble
Yeah trouble now
I'm trouble ya'll
I got trouble in my town
If you see me coming
Down the street then
You know it's time to
Go( and You know it's time to go cause here comes trouble)
No attorneys
To lead my case
No orbits
To send me into outta space
And my fingers
Are bejeweled
With diamonds and gold
but that ain't gonna help me now
You think your right
But you were wrong
You tried to take me
But i knew all along
You can take me
For a ride
I'm not a fool out
So you better run and hide
Trouble
Yeah trouble now
I'm trouble ya'll
I got trouble in my town
I'm trouble
Yeah trouble now
I'm trouble ya'll
I got trouble in my town
So if you see me coming
Down the street then
You know it's time to
Go( go-oh-oh.. I got)
Trouble
Yeah trouble now
I'm trouble ya'll
I got trouble in my town
I'm trouble
Yeah trouble now
I'm trouble ya'll
I got trouble in my town
Trouble
Yeah trouble now
I'm trouble ya'll
I got trouble in my town
I'm trouble
Yeah trouble now
I'm trouble ya'll
I got trouble in my town
I got trouble in my town
I got trouble in my town

Lời Việt

Trouble | Pink

Không có luật sư
Để bào chữa cho trường hợp của tôi
Không có quỹ đạo
Để quăng tôi vào vũ trụ
Và ngón tay của tôi
Được tô điểm
Với kim cương và vàng
nhưng đó không phải thứ sẽ giúp tôi bây giờ
Tôi đang gặp rắc rối
Yeah rắc rối bây giờ
Tôi đang gặp rắc rối ya\'ll
Tôi phiền thị trấn của tôi
Tôi đang gặp rắc rối
Yeah rắc rối bây giờ
Tôi đang gặp rắc rối ya\'ll
Tôi đã gặp rắc rối trong thị trấn của
Anh nghĩ anh có quyền
Nhưng anh đã sai
Anh đã cố gắng bắt tôi
Nhưng tôi biết tất cả
Anh có thể đưa tôi
Đi một chuyến
Tôi không phải là tên ngốc
Vì vậy, tốt hơn anh nên chạy và ẩn nấp đi
Khó khăn
Yeah rắc rối bây giờ
Tôi đang gặp rắc rối ya\'ll
Tôi đã gặp rắc rối trong thị trấn của tôi
Tôi đang gặp rắc rối
Yeah rắc rối bây giờ
Tôi đang gặp rắc rối ya\'ll
Tôi đã gặp rắc rối trong thị trấn của tôi
Nếu anh nhìn thấy tôi tới
kế đó bước xuống đường
anh biết đó là thời gian để
Cút đi (và anh nên biết nó là thời gian dẩn đến rắc rối xảy ra ở đây)
Không có luật sư
Để bào chữa trường hợp của tôi
Không có quỹ đạo
Để quăng tôi vào vũ trụ
Và ngón tay của tôi
Được tô điểm
Với kim cương và vàng
nhưng đó không phải là thứ sẽ giúp tôi bây giờ
Anh nghĩ anh có quyền
Nhưng anh đã sai
Anh đã cố gắng bắt tôi
Nhưng tôi biết tất cả
Anh có thể đưa tôi
Đi một chuyến
Tôi không phải là tên ngốc
Vì vậy, tốt hơn anh nên chạy và ẩn nấp đi
Khó khăn
Yeah rắc rối bây giờ
Tôi đang gặp rắc rối ya\'ll
Tôi đã gặp rắc rối trong thị trấn của tôi
Tôi đang gặp rắc rối
Yeah rắc rối bây giờ
Tôi đang gặp rắc rối ya\'ll
Tôi đã gặp rắc rối trong thị trấn của tôi
Vì vậy nếu anh nhìn thấy tôi tới
kế đó bước xuống đường
anh biết đó là thời gian để
Cút đi(cút-oh-oh. tôi xem nào.)
Khó khăn
Yeah rắc rối bây giờ
Tôi đang gặp rắc rối ya\'ll
Tôi đã gặp rắc rối trong thị trấn của tôi
Tôi đang gặp rắc rối
Yeah rắc rối bây giờ
Tôi đang gặp rắc rối ya\'ll
Tôi đã gặp rắc rối trong thị trấn của tôi
Khó khăn
Yeah rắc rối bây giờ
Tôi đang gặp rắc rối ya\'ll
Tôi đã gặp rắc rối trong thị trấn của tôi
Tôi đang gặp rắc rối
Yeah rắc rối bây giờ
Tôi đang gặp rắc rối ya\'ll
Tôi đã gặp rắc rối trong thị trấn của tôi
Tôi đã gặp rắc rối trong thị trấn của tôi
Tôi đã gặp rắc rối trong thị trấn của tôi

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.