HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Stay Close, Don't Go | Secondhand Serenade tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Stay Close, Don't Go | Secondhand Serenade

I'm staring at the glass in front of me,
is it half empty of our wins or have i ruined all you've given me?
I know I've been selfish,
I know I've been foolish,
but look through that
and you will see,
I'll do better, I know,
Baby, I can do better.

If you leave me tonight, I'll wake up alone,
don't tell me I will make it on my own,
don't leave me tonight,
this heart of stone will sing till it dies
if you leave me tonight.

Sometimes I stare at you while you are sleeping,
I listen to your breathing,
amazed how I somehow managed to
sweep you off your feet girl,
your perfect little feet girl
I took for granted what you do.
But I'll do better, I know
Baby, I can do better.

If you leave me tonight, I'll wake up alone,
don't tell me I will make it on my own,
don't leave me tonight,
this heart of stone will sing till it dies
if you leave me tonight.

And don't you know my heart is open, oh,
it's putting up the fight,
and I've got this feeling,
that everything's alright,
and don't you see,
I'm not the only one for you
but you're the only one for me.

If you leave me tonight I'll wake up alone,

(stay) If you leave me tonight,
(close) I'll wake up alone,
(don't) don't tell me I will
(go) make it on my own,
(stay) don't leave me tonight,
(close) this heart of stone
(don't) will sing till it dies
(go) nif you leave me tonight.
Don't leave me tonight

Lời Việt

Stay Close, Don't Go | Secondhand Serenade

Anh đang nhìn vào tấm kính trước mặt mình
Có phải nó có một nửa rỗng tình yêu của đôi ta hay là anh đã đạp đổ hết tất cả những gì em trao anh?
Anh biết rằng anh ích kỷ
Anh biết rằng anh ngốc
Nhưng qua đó
Và em sẽ thấy
Anh sẽ làm tốt hơn, anh biết đấy
Baby, anh có thể làm tốt hơn

Nếu em xa anh đêm nay, anh sẽ thao thức một mình
Xin đừng nói với anh rằng anh sẽ qua đêm dài mà chỉ mình anh
Đừng xa anh đêm nay
Trái tim sỏi đá này sẽ hát cho đến khi tắt lịm
Nếu như em rời xa anh đêm nay

Có đôi lúc anh ngắm nhìn em trong khi em đang ngủ
Anh lắng nghe hơi thở của em
Thật tuyệt làm sao nếu anh có thể sẻ chia gánh nặng cùng em bằng cách này cách khác
Đôi chân nhỏ nhé hoàn mỹ của em
Anh thừa nhận điều em làm
Nhưng anh sẽ làm tốt hơn, anh biết đấy
Baby, anh có thể làm tốt hơn

Nếu em xa anh đêm nay, anh sẽ thao thức một mình
Xin đừng nói với anh rằng anh sẽ qua đêm dài mà chỉ mình anh
Đừng xa anh đêm nay
Trái tim sỏi đá này sẽ hát cho đến khi tắt lịm
Nếu như em rời xa anh đêm nay

Và em không biết rằng con tim anh đang rộng mở
Đang đập liên hồi
Và anh có cảm giác này
Rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi
Và em không thấy rằng
Anh không phải là người duy nhất dành riêng cho em
Nhưng đối với anh thì em là người duy nhất anh yêu

Nếu em xa anh đêm nay, anh sẽ thao thức một mình

(Hãy ở lại bên anh) Nếu em xa anh đêm nay
(Gần bên anh) Anh sẽ thao thức một mình
(Đừng) Xin đừng nói rằng anh sẽ
(Rời xa) Trải qua đêm dài chỉ mình anh
(Hãy ở lại bên anh) Đừng xa anh đêm nay
(Gần bên anh) Trái tim sỏi đá này
(Đừng) Sẽ hát mãi cho đến lúc tàn lụi
(Rời xa) Nếu như em rời xa anh đêm nay
Đừng xa anh đêm nay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.