HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Fool On The Hill | The Beatles tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Fool On The Hill | The Beatles

Day after day, alone on the hill,
The man with the foolish grin is keeping perfectly still.
But nobody wants to know him,
Thay can see that he's just a fool.
And he never gives an anwer...

But the fool on the hill,
See the sun going down.
And the eyes in his head,
See the worl spinning around.

Well on his way, his head in a cloud,
The man of a thousand voices, talking perfectly loud.
But nobody ever hears him,
Or the sound he apears to make.
And he never seems to know this...

But the fool on the hill,
See the sun going down.
And the eyes in his head,
See the worl spinning around.

And nobody seems to like him,
Thay can tell vhat he wants to do.
And he never shows his feelings,

But the fool on the hill,
See the sun going down.
And the eyes in his head,
See the worl spinning around.

Lời Việt

Fool On The Hill | The Beatles

Ngày lại ngày, tha thẩn trên đồi
Nụ cười khờ khạo vẫn thật bình thản
Chẳng ai muốn biết hắn là ai
Họ thấy đó chỉ là kẻ ngốc.
Và hắn ta chẳng hề đáp lại...

Nhưng chàng ngốc vẫn ở trên đồi,
Ngắm mặt trời mỗi ngày lặn xuống.
Tầm mắt cao hắn vẫn luôn hướng,
Nhìn thế giới ngày ngày vần xoay.

Bước cứ bước, tâm trí trên mây
Cất giọng vang hàng ngàn tiếng
Nhưng chẳng ai từng nghe thấy ,
Hay âm thanh hắn đã vọng vang.
Chẳng để tâm, dường như hắn thế..

Ở trên đồi, chàng ngốc vẫn thế
Ngắm mặt trời mỗi ngày lặn đi.
Đôi mắt hắn chẳng hề rời di,
Nhìn thế giới xoay quanh ngày ngày.

Yêu quý hắn chẳng có ai,
Điều hắn muốn họ có thể thấy.
nhưng chẳng hề, hắn biểu lộ ra

Nhưng chàng ngốc vẫn ở trên đồi,
Ngắm mặt trời mỗi ngày lặn xuống.
Tầm mắt cao hắn vẫn luôn hướng,
Nhìn thế giới ngày ngày vần xoay.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.