HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Leaves That Are Green | Simon & Garfunkel tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Leaves That Are Green | Simon & Garfunkel

I was twenty-one years when I wrote this song.
I'm twenty-two now but I won't be for long
Time hurries on.
And the leaves that are green turn to brown,
And they wither with the wind,
And they crumble in your hand.

Once my heart was filled with the love of a girl.
I held her close, but she faded in the night
Like a poem I meant to write.
And the leaves that are green turn to brown,
And they wither with the wind,
And they crumble in your hand.

I threw a pebble in a brook
And watched the ripples run away
And they never made a sound.
And the leaves that are green turned to brown,
And they wither with the wind,
And they crumble in your hand.

Hello, Hello, Hello, Hello,
Good-bye, Good-bye, Good-bye, Good-bye,
That's all there is.
And the leaves that are green turned to brown.

Lời Việt

Leaves That Are Green | Simon & Garfunkel

Tôi được 21 tuổi khi viết bài hát này
Giờ thì tôi 22 tuổi, nhưng tôi sẽ không chậm trễ nữa
Thời gian hối hả trôi
Và những chiếc lá, xanh tươi rồi sẽ thành vàng úa,
Và lá héo khô đi cùng cơn gió
Rồi vỡ vụn ra trong tay bạn

Có lần, con tim tôi ngập tràn bởi tình yêu dành cho một người con gái
Tôi đã ôm chặt lấy nàng, nhưng nàng tan biến đi trong đêm
Như một bài thơ tôi định viết
Và những chiếc lá, xanh tươi rồi sẽ thành vàng úa,
Và lá khô héo đi cùng cơn gió
Rồi vỡ vụn ra trong tay bạn

Tôi ném một hòn cuội vào dòng suối
Và nhìn những đợt sóng gợn
Và sóng kia không hề tạo nên một tiếng động nào
Và những chiếc lá, xanh tươi rồi sẽ thành vàng úa,
Và lá héo khô đi cùng cơn gió
Rồi vỡ vụn ra trong tay bạn

Xin chào, xin chào, xin chào, xin chào
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt
Tất cả chỉ có thế
Và những chiếc lá, xanh tươi rồi sẽ thành vàng úa

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.