HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài My Suffering | Dead By Sunrise tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

My Suffering | Dead By Sunrise

MY SUFFERING

I have reached the end, and I don't know
(What I believe in anymore)

There's something crazy runnin' wild inside my brain
I have seen the truth become my lie
(Relive my shame, swallow my pride)

I have crossed the line and I know there's no turning back!

You kiss away all of my pain!
You wash away these bloody stains
You are to blame my suffering
(My..my..my suffering)

You kiss away all of the pain!
You wash away these bitter stains
You are to blame my suffering
(My..my..my suffering)

I've seen the devil in a smile
(I found salvation in a vial)
My happy ending only exists in my dreams!

Chorus:
You kiss away all of my pain!
You washed away these bloody stains
You are to blame my suffering
(My..my..my suffering)

You kiss away all of the pain!
You washed away these bitter stains
You are to blame my suffering


(My Suffering)


You kiss away all of my pain!
You washed away these bloody stains
You are to blame my suffering
(My..my..my suffering)

You kiss away all of the pain!
You washed away these bitter stains
You are to blame my suffering

You kiss away all of my pain!
You washed away these bloody stains
You are to blame my suffering

(My..my..my suffering)
My suffering
(My..my..my suffering)
My suffering
(My..my..my suffering)
My suffering (My suffering)

Lời Việt

My Suffering | Dead By Sunrise

Tôi đã chịu dựng đủ rồi
Và tôi không biết
(Liệu có nên tin nữa không)

Có một cái gì đó điên cuồng chạy tán loạn trong não tôi
Tôi đã thấy sự thật trở thành dối trá của mình
(Tự ái trỗi dậy, niềm tự hào bị nuốt trọn)

Tôi vượt qua ranh giới và tôi biết sẽ không trở lại được

Em đã xoá đi tất cả nỗi đau của lòng tôi bằng nụ hôn
Em đã rửa sạch những vết thương ứa máu này
Em ở đây để trách than cho nỗi đau của tôi
(Nỗi đau lòng tôi)

Em đã xoá đi tất cả nỗi đau của lòng tôi bằng nụ hôn
Em đã rửa sạch những vết thương đau đớn này
Em ở đây để trách than cho nỗi đau của tôi
(Nỗi đau lòng tôi)

Tôi thấy ác quỷ mỉm cười
(Tôi đã thấy niềm hy vọng thật mong manh)
Kết cục có hậu của tôi chỉ tồn tại trong những giấc mộng thôi

Em đã xoá đi tất cả nỗi đau của lòng tôi bằng nụ hôn
Em đã rửa sạch những vết thương ứa máu này
Em ở đây để trách than cho nỗi đau của tôi
(Nỗi đau lòng tôi)

Em đã xoá đi tất cả nỗi đau của lòng tôi bằng nụ hôn
Em đã rửa sạch những vết thương đau đớn này
Em ở đây để trách than cho nỗi đau của tôi
(Nỗi đau lòng tôi)

(Nỗi đau lòng tôi)

Em đã xoá đi tất cả nỗi đau của lòng tôi bằng nụ hôn
Em đã rửa sạch những vết thương ứa máu này
Em ở đây để trách than cho nỗi đau của tôi
(Nỗi đau lòng tôi)

Em đã xoá đi tất cả nỗi đau của lòng tôi bằng nụ hôn
Em đã rửa sạch những vết thương đau đớn này
Em ở đây để trách than cho nỗi đau của tôi

Em đã xoá đi tất cả nỗi đau của lòng tôi bằng nụ hôn
Em đã rửa sạch những vết thương ứa máu này
Em ở đây để trách than cho nỗi đau của tôi

(Nỗi đau lòng tôi)
Nỗi đau lòng tôi
(Nỗi đau lòng tôi)
Nỗi đau lòng tôi
(Nỗi đau lòng tôi)
Nỗi đau lòng tôi

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.