HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Ireland's Call | Celtic Thunder tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Ireland's Call | Celtic Thunder

Side by side
We stand like brothers
One for all and all together
We will stay united through darker days
And we'll be unbeatable forever

Ireland, Ireland
Together standing tall
Shoulder to shoulder
We'll answer Ireland's call!

Come the day and come the hour
Some will live in song and story
We were born to follow our guiding star
And to beat our destiny with glory

Ireland, Ireland
Together standing tall
Shoulder to shoulder
We'll answer Ireland's call!

Hearts of steel and heads are bowing
Vowing never to be broken
We will fight, until we can fight no more
Till our final requiem is spoken

Ireland, Ireland
Together standing tall
Shoulder to shoulder
We'll answer Ireland's call!

Ireland, Ireland
Together standing tall
Shoulder to shoulder
We'll answer Ireland's call!
We'll answer Ireland's call

Lời Việt

Ireland's Call | Celtic Thunder

Sát cánh bên nhau
Chúng ta như anh em
Một người vì mọi người và chúng ta cùng nhau
Chúng ta sẽ đoàn kết trong suốt những ngày tăm tối hơn nữa
Và chúng ta sẽ mãi bất bại

Ireland, Ireland
Cùng nhau, chúng ta đứng hiên ngang
Vai kề vai
Chúng ta sẽ trả lời tiếng gọi của Ireland

Từng ngày trôi qua và từng giờ trôi qua
Một số người sẽ sống trong những bài ca và những câu chuyện
Chúng ta sinh ra để bước theo ngôi sao dẫn đường của ta
Và để săn đuổi định mệnh của ta với niềm vinh quang

Ireland, Ireland
Cùng nhau, chúng ta đứng hiên ngang
Vai kề vai
Chúng ta sẽ trả lời tiếng gọi của Ireland

Những trái tim sắt thép và những mái đầu đang cúi chào
Thề nguyền sẽ không bao giờ tan vỡ
Chúng ta sẽ chiến đấu, cho đến khi chúng ta không chiến đấu nữa
Cho đến khi linh hồn cuối cùng tan vỡ ra

Ireland, Ireland
Cùng nhau, chúng ta đứng hiên ngang
Vai kề vai
Chúng ta sẽ trả lời tiếng gọi của Ireland

Ireland, Ireland
Cùng nhau, chúng ta đứng hiên ngang
Vai kề vai
Chúng ta sẽ trả lời tiếng gọi của Ireland
Chúng ta sẽ trả lời tiếng gọi của Ireland

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.