HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài In The Still Of The Night | MTV tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

In The Still Of The Night | MTV

In the still of the night

In the still of the night
I held you, held you tight
cause I love, love you so
Promise I'll never let you go
In the still of the night
In the still of the night

I remember (I remember) that night in May
The stars (the stars) were bright above
I'll hope and Ill pray
To keep your precious love

Well before the light
Hold me again
With all of your might
In the still of the night
In the still of the night

So before the light
Hold me again with all of your might
In the still of the night
In the still of the night
In the still of the night

Lời Việt

In The Still Of The Night | MTV

Trong màn đêm tĩnh lặng

Trong màn đêm tĩnh lặng
Anh ôm lấy em, ôm em thật chặt
Bởi anh yêu em, rất yêu em
Anh hứa rằng sẽ không bao giờ để em đi
Trong màn đêm tĩnh lặng
Trong màn đêm tĩnh lặng

Anh nhớ (Anh nhớ) một đêm tháng Năm
Những ngôi sao (những ngôi sao) toả sáng trên cao
Anh hy vọng và anh sẽ cầu nguyện
Để giữ lấy tình yêu quý giá của em

Trước khi trời sáng
Hãy ôm anh một cái nữa
Thật chặt...
Trong màn đêm tĩnh lặng
Trong màn đêm tĩnh lặng

Vì thế, trước khi trời sáng
Hãy ôm anh một cái nữa
Thật chặt...
Trong màn đêm tĩnh lặng
Trong màn đêm tĩnh lặng

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.