HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Vampire (OST Juno) | Antsy Pants tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Vampire (OST Juno) | Antsy Pants

I am a vampire, I am a vampire,
I am a vampire, I am a vampire,
I am a vampire, vampire
I am a vampire
I have lost my fangs

I am a vampire, I am a vampire, I am a vampire
I have lost my fangs


So I'm sad and I feel lonely
So I cry and get very angry
And I eat some garlic
So I am no more satanic yeah yeah

I am a vampire and I am looking in the city
But the pretty girls don't look at me
(Don't look at me)
Cause I don't have my fangs
But I have lost my fangs

I am a vampire, I am a vampire
I have lost my mouth organ
I am a vampire, I am a vampire
I have lost my mouth organ

So I get bored and I shout
So I eat pop corn and I put on weight
And I sing but my voice is breaking
And I want to play the guitar
But my guitar is out of tune

I am a vampire and I am walking in the city
But the musicals won't play with me, won't play with me
Cause I don't have my mouth organ
Cause' I have lost my mouth organ

Lời Việt

Vampire (OST Juno) | Antsy Pants

Tôi là một con ma cà rồng, tôi là một con ma cà rồng
Tôi là một con ma cà rồng, tôi là một con ma cà rồng
Tôi là một con ma cà rồng, con ma cà rồng
Tôi là một con ma cà rồng
Tôi đã đánh mất những chiếc răng nanh

Tôi là một con ma cà rồng, tôi là một con ma cà rồng, tôi là một con ma cà rồng
Tôi đã đánh mất những chiếc răng nanh của mình

Thế nên tôi buồn bã và thấy cô đơn
Thế nên tôi khóc và cảm thấy tức giận
Và tôi ăn một ít tỏi
Thế nên tôi không còn xấu xa nữa yeah yeah

Tôi là một con ma cà rồng và tôi nhìn vào thành phố
Nhưng những cô gái xanh đẹp không nhìn vào tôi
Không nhìn vào tôi
Vì tôi không có răng nanh


Tôi là một con ma cà rồng, tôi là một con ma cà rồng
Tôi đã đánh mất chiếc kèn hamonica
Tôi là một con ma cà rồng, tôi là một con ma cà rồng
Tôi đã đánh mất chiếc kèn hamonica

Thế nên tôi chán nản và la hét
Thế nên tôi ăn những trái bắp chắc và ăn kiêng
Và tôi hát nhưng giọng của tôi vỡ òa ra
Tôi muốn chơi ghita
Nhưng ghita của tôi đã lạc giọng

Tôi là một con ma cà rồng và tôi đang đi dạo trong thành phố
Nhưng âm nhạc sẽ không chơi cùng tôi, sẽ không chơi cùng tôi
Vì tôi đã đánh mất chiếc hamonica của mình
Vì tôi đã đánh mất chiếc hamonica của mình
Tôi đã đánh mât chiếc hamonica của mình

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.