HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Natural | S Club 7 tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Natural | S Club 7

Loving you is not just luck or illusion
It's in the make-up of our DNA
It's not by chance, we make the perfect solution
Don't fight it baby, you know that it's just destiny's way

Baby lovin' you
Comes easily to me
It's what I'm livin' for
It's all in the chemistry
Baby lovin' you
Is how it's meant to be
It's something that is
Oh so natural to me
Natural, oh baby, baby

We got the answers but there's no explanation
We got each other baby
Come what may
It's in the science
It's genetically proven
'Cos when you touch me
The reaction it just blows me away

Baby lovin' you
Comes easily to me
It's what I'm livin' for
It's all in the chemistry
Baby lovin' you
Is how it's meant to be
It's something that is
Oh so natural to me
Natural, oh baby, baby

Turn off the light
Lay your head next to mine
Take it slowly
A step at a time

C'mon get close, closer to me
It's oh so natural
It's oh so easy to see

Baby lovin' you
Comes easily to me
It's what I'm livin' for
It's all in the chemistry
Baby lovin' you
Is how it's meant to be
It's something that is
Oh so natural to me

Baby lovin' you
Comes easily to me
It's what I'm livin' for
It's all in the chemistry
Baby lovin' you
Is how it's meant to be
It's something that is
Oh so natural to me

Baby lovin' you
Comes easily to me
It's what I'm livin' for
It's all in the chemistry
Baby lovin' you
Is how it's meant to be
It's something that is
Oh so natural to me

Lời Việt

Natural | S Club 7

Yêu anh không phải là may mắn hay ảo tưởng
Đó là từ sâu trong huyết mạch DNA của hai ta
Không phải tình cờ, ta tạo nên giải pháp hoàn hảo
Đừng kháng cự, anh yêu, anh biết đó chỉ là số phận rẽ lối

Anh yêu, tình yêu trao anh
Đến với em quá đỗi dễ dàng
Đó là lẽ sống đời em
Đều do phản ứng hóa học
Anh yêu, tình yêu trao anh
Là mệnh định sắp đặt thế
Là điều gì đó tự nhiên đến với em
Thật tự nhiên, anh yêu, anh yêu

Chúng ta có những lời giải nhưng không có biện bạch
Ta bên nhau anh yêu
Điều xảy ra ấy
Có trong khoa học
Căn nguyên được minh chứng
Vì khi anh chạm vào em
Phản ứng ấy khiến em lạc chốn nao

Anh yêu, tình yêu trao anh
Đến với em quá đỗi dễ dàng
Đó là lẽ sống đời em
Đều do phản ứng hóa học
Anh yêu, tình yêu trao anh
Là mệnh định sắp đặt thế
Là điều gì đó tự nhiên đến với em
Thật tự nhiên, anh yêu, anh yêu

Hãy tắt ánh đèn
Tựa đầu anh vào em
Chầm chậm
Bước từng bước

Đến thật gần, gần bên em
Thật tự nhiên
Ôi quá dễ dàng để nhận ra

Anh yêu, tình yêu trao anh
Đến với em quá đỗi dễ dàng
Đó là lẽ sống đời em
Đều do phản ứng hóa học
Anh yêu, tình yêu trao anh
Là mệnh định sắp đặt thế
Là điều gì đó tự nhiên đến với em

Anh yêu, tình yêu trao anh
Đến với em quá đỗi dễ dàng
Đó là lẽ sống đời em
Đều do phản ứng hóa học
Anh yêu, tình yêu trao anh
Là mệnh định sắp đặt thế
Là điều gì đó tự nhiên đến với em

Anh yêu, tình yêu trao anh
Đến với em quá đỗi dễ dàng
Đó là lẽ sống đời em
Đều do phản ứng hóa học
Anh yêu, tình yêu trao anh
Là mệnh định sắp đặt thế
Là điều gì đó tự nhiên đến với em

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Everlasting Love | The CompanyXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.