HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Vampires Will Never Hurt You | My Chemical Romance tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Vampires Will Never Hurt You | My Chemical Romance

Vampires Will Never Hurt You

And if they get me and the sun goes down into the ground
And if they get me take this spike to my heart and
And if they get me and the sun goes down
And if they get me take this spike and
You put the spike in my heart

And if the sun comes up will it tear the skin right off our bones
And then as razor sharp white teeth rip out our necks I saw you there
Someone call the doctor, someone get me to a church
Where they can pump this venom gaping hole
And you must keep your soul like a secret in your throat
And if they come and get me
You put the spike in my heart

And if they get me and the sun goes down
And if they get me take this spike and
Can you take this spike?
Will it fill our hearts with thoughts of endless
Night time sky
Can you take this spike?
Will it wash away this jet black feeling?

And now the nightclub set the stage for this they come in pairs she said
We'll shoot back holy water like cheap whiskey they're always there
Someone get me to the doctor, and someone call the nurse
And someone buy me roses, and someone burned the church
We're hanging out with corpses, we're driving in this hearse
Someone save my soul tonight, please save my soul
Can you take this spike?
Will it fill our hearts with thoughts of endless
Night time sky
Can you take this spike?
Will it wash away this jet black feeling?


And as these days watch over time, and as these days watch over time
And as these days watch over us tonight
And as these days watch over time, and as these days watch over time
And as these days watch over us tonight
I'll never let them, I'll never let them
I'll never let them hurt you now tonight
I'll never let them, I can't forget them
I'll never let them hurt you, I promise

Struck down, before our prime
Before, you got off the floor
Can you stake my heart? Can you stake my heart?
Can you stake my heart? Can you stake my heart?
Can you stake my heart? Can you stake my heart?
Can you stake my heart? Can you stake my heart?
Can you stake me before the sun goes down.

Lời Việt

Vampires Will Never Hurt You | My Chemical Romance

Ma cà rồng sẽ không bao giờ làm hại em

Và nếu họ bắt được tôi và mặt trời lặn vào lòng đất
Và nếu họ bắt được tôi, đưa đầu giáo này vào trái tim tôi và
Và nếu họ bắt được tôi và mặt trời lặn
Và nếu họ bắt được tôi đưa đầu giáo này và
Em đâm ngọn giáo đó vào trái tim tôi.

Và nếu mặt trời lên cao nó sẽ làm da của chúng tôi bong ra khỏi xương
Giống như một con dao sắc làm bằng những hàm răng trắng cắn vào cổ chúng, tôi em ở đó
Có người gọi bác sĩ, có người đưa tôi đến Nhà thờ
Nơi mà họ có thể chọc sâu hơn vào vết rách
Và em nên giữ kín tâm hồn mình như 1 bí mật trong cổ họng
Vầ nếu họ đến và bắt tôi
Em sẽ đâm ngọn giáo đó vào trái tim tôi.

Và nếu họ bắt được tôi vầ mặt trời lặn
Và nếu họ bắt được tôi đưa đầu giáo này và
Em có thể đâm ngọn giáo này?
Nó sẽ làm đầy trái tim chúng tôi bằng những ý nghĩ vĩnh hằng chứ?
Bầu trời ban đêm
Em có thể đâm ngọn giáo này?
Nó có thể rửa sạch mọi cảm giác đen tối chứ?

Và bây giờ câu lạc bộ đêm để sân khấu cho họ nhảy từng đôi, cô ấy nói
Chúng tôi sẽ đổ nước Thánh đi như 1 loại rượu rẻ tiền, họ luôn ở đó
Có người đưa tôi đến bác sỹ, và có người gọi y tá
Và có người mua hoa hồng cho tôi, và có người đốt Nhà thờ
Chúng tôi trốn ra ngoài cùng những xác chết, chúng tôi lái chiếc xe tang này đi
Ai đó cứu linh hồn tôi đêm nay, làm ơn cứu linh hồn tôi
Em có thể đâm ngọn giáo này?
Nó sẽ làm đầy trái tim chúng tôi bằng những ý nghĩ vĩnh hằng chứ?
Bầu trời ban đêm
Em có thể đâm ngọn giáo này?
Nó có thể rửa sạch mọi cảm giác đen tối chứ?

Và như những ngày này canh giữ thời gian, và như những ngày này canh giữ thời gian
Và như những ngày này canh giữ chúng ta đêm nay
Và như những ngày này canh giữ thời gian, và như những ngày này canh giữ thời gian
Và như những ngày này canh giữ chúng ta đêm nay
Tôi sẽ không bao giờ để họ, tôi sẽ không bao giờ để họ
Tôi sẽ không bao giờ để họ làm hại em đêm nay
Tôi sẽ không bao giờ để họ, tôi không thể quên được họ
Tôi sẽ không bao giờ để họ làm hại em, tôi hứa.

Nằm xuống đi, trước khi buổi lễ của chúng tôi diễn ra
Trước khi, em ra khỏi sàn
Em có thể trói tôi vào cọc không? Em có thể không?
Em có thể trói tôi vào cọc không? Em có thể không?
Em có thể trói tôi vào cọc không? Em có thể không?
Em có thể trói tôi vào cọc không? Em có thể không?
Em có thể trói tôi vào cọc trước khi mặt trời lặn không?

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.