HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Walking On Air | Kerli tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Walking On Air | Kerli

La La La La La La La

There's a little creepy house
In a little creepy place.
Little creepy town
In a little creepy world.
Little creepy girl with
Her little creepy face,
Saying funny things that you've never heard.

Do you know what it's all about?
Are you brave enough to figure out?
Know that you could set your world on fire,
If you're strong enough to leave your doubts.

Chorus:
Feel it, breathe it, believe it and
You'll be walking on air.
Go try, go fly so high and
You'll be walking on air.
You feel this, unless you kill it -
Go on and you're forgiven.
I knew, that I could feel that -
I feel like I'm walking on air.

She has a little creepy cat
And little creepy bat.
Little rocking chair
And an old blue hat.
That little creepy girl -
Oh she loves to sing,
She has a little gift - an amazing thing.
With her little funny eyes of hazel,
With her little funny old blue hat.
She will go and set the world on fire -
No one ever thougt she could do that.

Chorus

Flitter up and hover down.
Be all around,
Be all around.

You know that I love you.
Go on.

Chorus

I'm walking on air.
I'm walking on air.
I'm walking on air.

Yeah.

Lời Việt

Walking On Air | Kerli

La La La La La La La

Một căn nhà nhỏ bé đáng sợ
Ở một nơi nhỏ bé đáng sợ.
Một thị trấn nhỏ bé đáng sợ
Ở một thế giới nhỏ bé đáng sợ.
Một cô gái nhỏ bé đáng sợ
Với khuôn mặt nhỏ bé đáng sợ,
Nói những thứ vui nhộn bạn chưa bao giờ nghe.

Bạn có hiểu đó có nghĩa là gì không?
Bạn đã đủ can đảm để biết được?
Nếu hiểu được, bạn có thể thiêu đốt cả thế giới,
Nếu bạn có đủ sức mạnh để loại bỏ sự nghi ngờ.

Chorus:
Cảm nhận, hít thở, tin tưởng và
Bạn sẽ đi được trên không.
Thử đi, bay lên, thật cao và
Bạn sẽ đi được trên không.
Cảm nhận nếu không thì từ bỏ đi
Tiếp tục và bạn sẽ được tha thứ
Tôi biết mình có thể cảm nhận được điều đó
Tôi thấy mình như đang đi trên không.

Cô ấy có một con mèo nhỏ bé đáng sợ
Và một con dơi nhỏ bé đáng sợ.
Cái ghế bập bênh nhỏ bé
Và một cái nón cũ màu xanh.
Cô gái nhỏ bé đáng sợ đó
Cô ấy thích hát
Cô ấy nhận được một món quà nhỏ bé - một thứ thú vị.
Bằng đôi mắt nhỏ bé vui nhộn mơ hồ
Bằng cái nón cũ màu xanh nhỏ bé vui nhộn
Cô ấy sẽ thiêu đốt cả thế giới
Không ai nghĩ cô ấy có thể làm được điều đó.

Chorus

Bay lên và lượn xuống
Xoay vòng
Xoay vòng

Bạn biết mình yêu bạn mà.
Tiếp tục đi.

Chorus

Tôi đang đi trên không.
Tôi đang đi trên không.
Tôi đang đi trên không.

Yeah.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.