HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Can't Stop The Rain | Jennifer Hudson tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Can't Stop The Rain | Jennifer Hudson

Oooooh oooh ooh [x2]

27th of january, think he died a year ago today
She's crying on my shoulder and begging me to make the hurting go away
Pretty brown eyes, tears full of guilt, a heart full of pain and fear
I wanna tell her it's okay but we both know she's the reason he's not here.

I keep on crying, but it doesn't seem to help at all {seem to help at all}
With every single tear drop, it's like another raindrop falls
And I would {and I would}, if I could {if I could}... but the try would be in vain {the try would be in vain}
Said so matter what I do... I can't stop the rain.
So I cry
Oooooooh... I can't stop the rain {stop the rain} [x2]
If I could, you know I would... but the try would be in vain.
So I cry
Oooooooh... I can't stop the rain {stop the rain}

Faded picture in a little gold locket, and she never takes it off
I know it's small, but it's heavy 'cus it's filled with guilt
I know and she why his life is lost
I feel bad for her, but I'm having mixed emotions
'cus he was a friend of mine
Somewhere in the deepest darkest part of my mind
I wish it was her that died that night

{Ooooh}

I keep on crying, but it doesn't seem to help at all {seem to help at all}
With every single tear drop, it's like another raindrop falls {raindrop falls}
And I would {and I would}, if I could {if I could}... but the try would be in vain {the try would be in vain}
Said so matter what I do... I can't stop the rain
So I cry
Oooooooh... I can't stop the rain {stop the rain} [x2]
If I could, you know I would... but the try would be in vain.
So I cry
Oooooooh... I can't stop the rain {stop the rain}

One rainy saturday night, a happy anniversary
Celebrating long, champagne all around
They had a little too much to drink
They got in the car, and he could barely stand up
So she figured that she'd drive.
Staring at him I suppose, a sudden jerk of the wheel,
And the car flipped about three times

{Oooooooh}

I keep on crying, but it doesn't seem to help at all.
With every single tear drop, it's like another raindrop falls {raindrop falls}.
And I would {and I would}, if I could {if I could}... but the try would be in vain.
Said so matter what I do {what I do}... I can't stop the rain.
So I cry
Oooooooh... I can't stop the rain {stop the rain} [x2]
If I could, you know I would... but the try would be in vain.
Oooooooh... I can't stop the rain {stop the rain}

Lời Việt

Can't Stop The Rain | Jennifer Hudson

Oooooh oooh ooh [x2]

Ngày 27 tháng 1, nghĩ rằng anh ấy đã ra đi một năm về trước
Cô ấy giờ đang khóc trên vai tôi và xin tôi xua tan đi nỗi đau này
Đôi mắt nâu thật dễ mến, những giọt nước mắt hối hận, và một trái tim trnà đầy nỗi đau cùng sợ hãi
Tôi rất muốn nói với cô rằng "Không sao đâu"
Nhưng thật ra chúng tôi điều biết rằng cô ấy là lý do tại sao anh ấy không hiện diện nơi đây

Tôi cứ khóc mãi, nhưng rồi cũng chẳng ích gì
Mỗi giọt nước mắt tuôn rơi tựa giọt mưa
Và tôi sẽ, nếu tôi có thể, nhưng có nỗ lực cũng chỉ vô ích mà thôi
Dù tôi có làm gì...tôi cũng chằng thể ngăn được cơn mưa
Vì vậy tôi khóc
Ooooooooh ... Tôi không thể ngăn nổi cơn mưa
Nếu tôi có thể, bạn biết tôi sẽ làm thế mà...nhưng cố gắng cũng chẳng ích chi
Vì vậy tôi khóc
Tôi chẳng thể ngăn nổi cơn mưa

Bức hình nhạt nhoà dần trong chiếc khung vàng nhỏ, và cô ấy không mang nó ra bao giờ
Tôi biết rằng nó nhỏ xíu, nhưng nặng lắm bởi nó lấp đầy bao tội lỗi
Tôi vốn biết cô ta đã đánh cắp mạng sống của anh ấy
Tôi biết cô ấy chính là người đã gây ra cái chết cho anh ấy
Tôi thấy thương cô ấy, nhưng những cảm xúc trong tôi thật hỗn độn
Bởi vì anh ấy là bạn tôi
Nơi nào đó trong phần tối tăm sâu kín nhất của tâm hồn
Tôi ước gì người ra đi đêm đó là cô

Tôi cứ khóc mãi, nhưng rồi cũng chẳng ích gì
Mỗi giọt nước mắt tuôn rơi tựa giọt mưa
Và tôi sẽ, nếu tôi có thể, nhưng có nỗ lực cũng chỉ vô ích mà thôi
Dù tôi có làm gì...tôi cũng chằng thể ngăn được cơn mưa
Vì vậy tôi khóc
Ooooooooh ... Tôi không thể ngăn nổi cơn mưa
Nếu tôi có thể, bạn biết tôi sẽ làm thế mà...nhưng cố gắng cũng chẳng ích chi
Vì vậy tôi khóc
Tôi chẳng thể ngăn nổi cơn mưa

Mưa rơi một đêm thứ 7, một buổi tiệc linh đình hạnh phúc
Lễ kỷ niệm kéo dài, rươu sâm-panh khắp nơi
Họ đã uống hơi nhiều
Họ vào trong xe, và anh ấy không thể đứng dậy nổi
Thế nên cô ấy nói rằng mình sẽ lái
Cô nhìn anh, tôi chắc vậy
Và chiếc xe thình lình xóc mạnh
Rồi lộn nhào 3 vòng

Ooooooh ...

Tôi cứ khóc mãi, nhưng rồi cũng chẳng ích gì
Mỗi giọt nước mắt tuôn rơi tựa giọt mưa
Và tôi sẽ, nếu tôi có thể, nhưng có nỗ lực cũng chỉ vô ích mà thôi
Dù tôi có làm gì...tôi cũng chằng thể ngăn được cơn mưa
Vì vậy tôi khóc
Ooooooooh ... Tôi không thể ngăn nổi cơn mưa
Nếu tôi có thể, bạn biết tôi sẽ làm thế mà...nhưng cố gắng cũng chẳng ích chi
Vì vậy tôi khóc
Tôi chẳng thể ngăn nổi cơn mưa

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.