HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Earthquake | Little Boots tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Earthquake | Little Boots

I can remember days
Things wern't always this way
I used to make you smile
If only for a while
But now you can't get through
There's know way I can lose
I know some days are hard
But don't you make mine to

Cos I can't stand it when you come home
And we just fight for hours
But I won't show it
No I just hold my breath and keep things quite

Every little earthquake
Every little heartbreak
Going unheard
Every little land slide
Catch it in my hand
I wont say a word
Every time you hurt me
I know that's it's working
Making you mine
Every drop of thunder
Only makes me stronger
On the inside

How many countless nights
I try me best to hide
Soon as you slam the door
My tears fall to the floor
I know that people change
Maybe your not to blame
But must you burn a hole
So deep into my soul
Cos I can't stand it when you come home
And we just fight for hours
But I won't show it
No I'll just hold my breathe and keep thing quiet

Every little earthquake
Every little heartbreak
Going unheard
Every little land slide
Catch it in my hand
I wont say a word
Every time you hurt me
I know that's it's working
Making you mine
Every drop of thunder
Only makes me stronger
On the inside

Every little earthquake
Every little heartbreak
Every little land slide
Catch it in my hand x3

Every little earthquake
Every little heartbreak
Going unheard
Every little landslide
Catch it in my hand
I wont say a word
Every time you hurt me
I know that's it's working
Making you mine
Every drop of thunder
Only makes me stronger
On the inside

Every little earthquake
Every little heartbreak
Every little landslide
Catch it in my hand x2

Lời Việt

Earthquake | Little Boots

Em vẫn nhớ những ngày
Mọi thứ không như hướng này
Em thường khiến anh cười
Nếu như chỉ được một lúc
Nhưng giờ anh chẳng thể vượt qua
Chẳng có cách nào làm em mất mát
Em biết ngày nào đó mọi chuyện sẽ khó khăn
Nhưng anh đâu có quyết định

Vì em chẳng thể bảo thủ khi anh trở về nhà
Và chúng ta đã xung đột hồi lâu
Nhưng em không thể hiện điều đó ra
Không em sẽ chỉ giữ hơi thở mình và cố kìm cho thật khẽ

Mỗi một chấn động nhỏ
Mỗi một nhịp tim
Không thể nghe thấy
Mỗi một con đường phẳng
Nắm lấy trong tay em
Em chẳng nói lời nào
Mỗi lần anh làm tổn thương em
Em biết điều đó sẽ có tác dụng
Anh quyết định đi
Mỗi tiếng sấm vang
Chỉ khiến em mạnh mẽ hơn
Từ trong lòng

Còn biết bao đêm nữa
Em cố hết sức để trốn tránh*
Ngay sau khi anh đóng sầm chiếc cửa
Nước mắt em nhỏ xuống sàn
Em biết con người rồi sẽ thay đổi
Có thể anh không trách móc
Nhưng có bắt buộc anh phải thiêu đốt một lỗ hổng
Sâu thẳm cõi lòng em

Vì em chẳng thể bảo thủ khi anh trở về nhà
Và chúng ta đã xung đột hồi lâu
Nhưng em không thể hiện điều đó ra
Không em sẽ chỉ giữ hơi thở mình và cố kìm cho thật khẽ

Mỗi một chấn động nhỏ
Mỗi một nhịp tim
Không thể nghe thấy
Mỗi một con đường phẳng
Nắm lấy trong tay em
Em chẳng nói lời nào
Mỗi lần anh làm tổn thương em
Em biết điều đó sẽ có tác dụng
Anh quyết định đi
Mỗi tiếng sấm vang
Chỉ khiến em mạnh mẽ hơn
Từ trong lòng

Mỗi một chấn động nhỏ
Mỗi một nhịp tim
Mỗi một con đường phẳng
Nắm lấy trong tay em (3x)

Mỗi một chấn động nhỏ
Mỗi một nhịp tim
Không thể nghe thấy
Mỗi một con đường phẳng
Nắm lấy trong tay em
Em chẳng nói lời nào
Mỗi lần anh làm tổn thương em
Em biết điều đó sẽ có tác dụng
Anh quyết định đi
Mỗi tiếng sấm vang
Chỉ khiến em mạnh mẽ hơn
Từ trong lòng

Mỗi một chấn động nhỏ
Mỗi một nhịp tim
Mỗi một con đường phẳng
Nắm lấy trong tay em (2x)

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.