HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Lady In Pink | The Backyardigans tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Lady In Pink | The Backyardigans

Who's the girl whose got bad in her mind?
Who thinks evil thoughts with a smile and a wink?
Who's the girl with a plan to mess up mankind?

Me! I'm the Lady in Pink!
Lady in Pink, Lady in Pink
She's bad, she's evil
And I'm worse then you think!
Me! I'm the Lady in Pink!

Who's the girl who never plays nice?
And wishes that all rubber duckies would sink.
Who interrupts people and never thinks twice?

Me! I'm the Lady in Pink!
Lady in Pink, Lady in Pink
She does terrible things
Even worse than you think!
I'm the Lady in Pink!

She's selfish, she's curel
And I totally rule!
She'll stop at nothing to win.
She cheats and she lies
I don't even like pie!
When there's bad to be done count her in!

Those containers, you better forget them.
They'll be mine before you can blink!
Where ever they are you can bet who'll get them...
Me! I'm the Lady in......Pink!

Lady in Pink, Lady in Pink!
Is she totally evil?
Now what do you think?
Lady in Pink, Lady in Pink
Me, me, me, me, me! I'm the Lady in Pink

Lời Việt

Lady In Pink | The Backyardigans

Ai là cô nàng có cái đầu chứa đầy những thứ xấu xa?
Ai là người nghĩ ra những điều tai hại với một nụ cười mỉm và một cái chớp mắt?
Ai là cô nàng có kế hoạch phá rối loài người?

Tôi! Tôi là Quý cô mặc đồ Hồng đây!
Quý cô mặc đồ hồng, quý cô mặc đồ hồng
Cô ta xấu xa, cô ta độc ác
Và tôi tồi tệ hơn bạn tưởng nhiều đấy!
Tôi! Tôi là cô nàng mặc đồ hồng đây!

Ai là cô nàng chẳng bao giờ chơi đẹp?
Và cứ ước ao sao cho mấy con vịt cao su xinh xắn kia chìm hết đi?
Ai là con người thích gây rối, và chẳng bao giờ nghĩ một chuyện gì đến 2 lần?

Tôi! Tôi là Quý cô mặc đồ Hồng đây!
Quý cô mặc đồ hồng, quý cô mặc đồ hồng
Cô ta xấu xa, cô ta độc ác
Và tôi tồi tệ hơn bạn tưởng nhiều đấy!
Tôi! Tôi là cô nàng mặc đồ hồng đây!

Cô ta ích kỷ, cô ta độc ác
Và tôi nắm toàn quyền thống trị!
Cô ta sẽ ngăn chặn tất cả để dành chiến thắng
Cô ta ăn gian, và cô ta lừa dối
Thậm chí tôi còn không thích ăn bánh kia!
Khi có một vụ việc xấu xa nào đó cần phải lo, hãy tính cô ta vào với!

Những cái hộp kia, bạn nên quên chúng đi là vừa
Chúng sẽ là của tôi trước khi bạn kịp chớp mắt
Dù chúng có ở đâu, thì bạn cũng có thể chắc rằng ai đã lấy chúng đi rồi...
Là tôi đây! Tôi là quý cô mặc đồ....Màu Hồng!

Quý cô mặc đồ hồng, quý cô mặc đồ hồng
Cô ta quá quỷ quyệt, phải không nhỉ?
Giờ thì bạn nghĩ cái gì nào?
Quý cô mặc đồ hồng, quý cô mặc đồ hồng
Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi! Ta là quý cô mặc đồ hồng đây!

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.