HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Fellin Like A Big Dog | Akon tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Fellin Like A Big Dog | Akon

Feeling like a big dog
Woof! Hey!
Feeling like a big dog
Woof! Hey!
Feeling like a big dog

Ever since I got bitten by my dog, things changed
Everything is different and my life is not the same
I must've been infected when he bit me on my hand
And now I understand why I'm feeling like a big dog

Feeling like a big dog

I can see a lot farther, I can hear a lot clearer
My senses getting better, transitions getting narrowed
I noticed that I'm chasing every cat that pass by
And I think I know why I'm feeling like a big dog

Feeling like a big dog

Now are you feeling like a big dog
Oh yeah
Said are you feeling like a big dog
Oh yeah
Come and shout it out, hey, out, hey, out, hey
Come and shout it out, hey, out, hey, out, hey

I can see a lot farther, I can hear a lot clearer
My senses getting better, transitions getting narrowed
I noticed that I'm chasing every cat that pass by
And I think I know why I'm feeling like a big dog

Feeling like a big dog

Lời Việt

Fellin Like A Big Dog | Akon

Cảm thấy như một chú chó bự
Woof! Này!
Cảm thấy như một chú chó bự
Woof! Này!
Cảm thấy như một chú chó bự

Từ khi tôi bị chú chó của tôi cắn, mọi thứ đã thay đổi
Mọi thứ thật khác biệt và cuộc đời tôi đã khác xưa
Chắc tôi đã bị lây từ khi nó cắn tay tôi
Và bây giờ tôi hiểu tại sao tôi cảm thấy như một chú chó

Cảm thấy như một chú chó bự

Tôi có thể nhìn xa hơn, tôi có thẻ nghe rõ hơn
Giác quan của tôi trở nên nhạy hơn, không gian như thu hẹp
Tôi nhận ra rằng tôi đuổi theo tất cả những con mèo chạy qua
Và bây giờ tôi hiểu tại sao tôi cảm thấy như một chú chó

Cảm thấy như một chú chó bự

Bây giờ bạn có cảm thấy như một chú chó chưa
Oh yeah
Nói rằng bạn có cảm thấy như một chú chó chưa nhỉ
Oh yeah
Hãy đến và hét to lên, hey, to lên, hey, to lên, hey
Hãy đến và hét to lên, hey, to lên, hey, to lên, hey

Tôi có thể nhìn xa hơn, tôi có thẻ nghe rõ hon
Giác quan của tôi trở nên nhạy hơn, không gian như thu hẹp
Tôi nhận ra rằng tôi đuổi theo tất cả những con mèo chạy qua
Và bây giờ tôi hiểu tại sao tôi cảm thấy như một chú chó bự

Cảm thấy như một chú chó bự

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.