HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Take Me Home | Phil Collins tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Take Me Home | Phil Collins

Take that look of worry
Im an ordinary man
They dont tell me nothing
So I find out what I can
Theres a fire thats been burning
Right outside my door
I cant see but I feel it
And it helps to keep me warm
So i, I dont mind
No i, I dont mind

Seems so long Ive been waiting
Still dont know what for
Theres no point escaping
I dont worry anymore
I cant come out to find you
I dont like to go outside
They cant turn off my feelings
Like theyre turning off a light
But i, I dont mind
No i, I dont mind
Oh i, I dont mind
No i, I dont mind

So take, take me home
Cos I dont remember
Take, take me home
Cos I dont remember
Take, take me home
Cos I dont remember
Take, take me home, oh lord
Cos Ive been a prisoner all my life
And I can say to you

Take that look of worry, mines an ordinary life
Working when its daylight
And sleeping when its night
Ive got no far horizons
I dont wish upon a star
They dont think that I listen
Oh but I know who they are
And i, I dont mind
No i, I dont mind
Oh i, I dont mind
No i, I dont mind

So take, take me home
Cos I dont remember
Take, take me home
Cos I dont remember
Take, take me home
Cos I dont remember
Take, take me home, oh lord
Well Ive been a prisoner all my life
And I can say to you

But I dont remember
Take, take me home...

Lời Việt

Take Me Home | Phil Collins

Bỏ đi ánh nhìn lo lắng ấy
Tôi chỉ là một người bình thường
Họ không nói gì với tôi hết cả
Nên tôi tự biết mình có thể làm gì
Có ngọn lửa đang cháy
Bên ngoài nơi tôi sống
Tôi không thấy nhưng có thể cảm nhận
và nó cho tôi sự ấm áp
Tôi không quan tâm
Không, tôi không quan tâm

Giống như quá lâu tôi đã phải chờ đợi
Vẫn không biết là để làm gì
Nơi đó không có sự giải thoát
Tôi không lo lắng thêm nữa
Tôi không thể ra ngoài tìm bạn
Tôi không thích ra ngoài
Họ không thể dập tắt cảm xúc của tôi
Mhư là họ tắt ngọn đèn đi
Nhưng tôi không quan tâm
Không, tôi không quan tâm
Ôi, tôi không quan tâm
Tôi không quan tâm

Vậy hãy cho tôi trở về nhà
Vì tôi không nhớ
Vậy hãy cho tôi trở về nhà
Vì tôi không nhớ
Vậy hãy cho tôi trở về nhà
Vì tôi không nhớ
Vậy hãy cho tôi trở về nhà, ôi trời
Vì tôi đã là kẻ tù nhân cả cuộc đời
Và tôi có thể nói với bạn

Bỏ ánh nhìn lo lắng đó đi, cuộc đời tôi cũng bình thường thôi
Làm việc khi trời sáng
Và đi ngủ khi trời tối
Tôi không đi quá đường chân trời
Tôi không cầu ước dưới vì sao
Họ không nghĩ là tôi nghe thấy
Nhưng tôi biết họ là ai.
Nhưng tôi không quan tâm
Không, tôi không quan tâm
Ôi, tôi không quan tâm
Tôi không quan tâm

Vậy hãy cho tôi trở về nhà
Vì tôi không nhớ
Vậy hãy cho tôi trở về nhà
Vì tôi không nhớ
Vậy hãy cho tôi trở về nhà
Vì tôi không nhớ
Vậy hãy cho tôi trở về nhà, ôi trời
Vì tôi đã là kẻ tù nhân cả cuộc đời
Và tôi có thể nói với bạn

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.