HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Everything Is Everything | Phoenix tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Everything Is Everything | Phoenix

Things are gonna change
And not for better
Don't know what it means to me
but it's hopeless, hopeless...

Got to get you home
Could be with anyone
Think of what I've done, uh
You know it all

Everything is everything
Everything is everything
The more I talk about it
The less I do control
Everything means EVERYTHING
Can't understand a word
Half of the stuff I'm sayin'

The things I do possess
Sometimes they own me too
What they gonna do to me?
It's hopeless, hopeless...

What I can't explain
I'm sure you'll get it well
Since I always wanted
I always wanted you

Everything is everything
The more I talk about it
The less I do control
Everything means EVERYTHING
Can't understand a word
Half of the stuff I'm sayin'

Riding low, riding low, riding faster
If this is what I want
Look at what it did to me
Riding low, riding low, riding faster
If this is what you want
This is what you get instead
**
Everything is everything
The more I talk about it
The less I do control
Everything means EVERYTHING
Can't understand a word
Half of the stuff I'm sayin'

Riding low, riding low, riding faster
The more I talk about it
The less I do control
Riding low, riding low, riding faster
Can't understand a word
Half of the stuff I'm sayin'

Lời Việt

Everything Is Everything | Phoenix

Mọi vật đều sẽ thay đổi
Và không phải theo chiều hướng khá hơn
Không biết điều đó có ý nghĩa gì đối với tôi
Nhưng điều đó thật vô vọng, vô vọng...

Phải đưa bạn về nhà
Có thể ở bên bất cứ ai
Nghĩ về những gì tôi đã làm,ừ
Bạn hiểu hết mà

Mọi vật thì vẫn luôn là mọi vật
Càng nói nhiều về nó,
Tôi lại ít kiểm soát đuợc nó
Mọi vật thì vẫn luôn là mọi vật
Không thể hiểu nổi một từ
Nửa trong số những lời tôi nói

Những thứ tôi sở hữu
Đôi khi chúng cũng chiếm hữu tôi
Chúng có thể làm gì cho tôi
Thật vô vọng, vô vọng...

Những điều tôi không thể lý giải
Tôi chắc rằng bạn sẽ thành công
Vì tôi luôn mong muốn như thế
Tôi luôn cần có bạn

Mọi vật thì vẫn luôn là mọi vật
Càng nói nhiều về nó,
Tôi lại ít kiểm soát đuợc nó
Mọi vật thì vẫn luôn là mọi vật
Không thể hiểu nổi một từ
Một nửa trong những thứ tôi đang nói.

Chạy chậm, chạy chậm, rồi chạy nhanh hơn
Nếu đây là những gì tôi muốn
Hãy nhìn vào những gì nó đã làm cho tôi
Chạy chậm lại, chạy chậm lại, rồi chạy nhanh hơn
Nếu đây là điều bạn muốn
Đây là điều lẽ ra bạn phải có

Mọi vật thì vẫn luôn là mọi vật
Càng nói nhiều về nó,
tôi lại ít kiểm soát đuợc nó
Mọi vật thì vẫn luôn là mọi vật
Không thể hiểu nổi một từ
Một nửa trong những thứ mà tôi đang nói

Chạy chậm, chạy chậm, rồi chạy nhanh hơn
Nếu đây là những gì tôi muốn
Hãy nhìn vào những gì nó đã làm cho tôi
Chạy chậm lại, chạy chậm lại, rồi chạy nhanh hơn
Không thể hiểu nổi một từ
Một nửa trong những thứ mà tôi đang nói.


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.