HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Pizza Girl | Jonas Brothers tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Pizza Girl | Jonas Brothers

Love, showed up
At my door
Yesterday
It might sound cheesy
But I wanted her to stay

I fell in love with the pizza girl
Now I eat pizza everyday
Oh, I fell in love with the pizza girl
Now I eat pizza everyday

I was stuck in a box
For so long
NOW, I say
that the pizza girl
She's the one for me

I fell in love with the pizza girl
Now I eat pizza everyday
I fell in love with the pizza girl
Now I eat pizza
Now I eat pizza
Now I eat pizza everyday

Lời Việt

Pizza Girl | Jonas Brothers

Tình yêu
Chớm nở
Tại cánh cửa nhà tôi
Ngày hôm qua
Nó có hương phó mát
Nhưng tôi muốn cô ấy ở lại

Tôi đã phải lòng cô nàng giao pizza
Giờ tôi ăn pizza mỗi ngày
Oh, tôi đã phải lòng cô nàng giao pizza
Giờ tôi ăn pizza mỗi ngày

Tôi đã bị mắc kẹt trong một chiếc hộp lâu rồi
Giờ đây
Tôi muốn nói rằng cô nàng giao pizza
Cô ấy là người dành cho tôi

Tôi đã phải lòng cô nàng giao pizza
Giờ tôi ăn pizza mỗi ngày
Tôi đã phải lòng cô nàng giao pizza
Giờ tôi ăn pizza
Giờ tôi ăn pizza
Giờ tôi ăn pizza mỗi ngày

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.