Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/content/79/11947379/html/favove.php on line 108
Say The Same | Hoobastank | BaiDich.com
  HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Say The Same | Hoobastank tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Say The Same | Hoobastank

We've walked together down this winding road,
In search of something true. Together we grew.

But now our journey has come to an end,
And it's on to something new. For me and you.

So goodbye, my friend.
Until we meet again,
Some other day.
I know so much will change.
But looking back I can say,
I wouldn't change a day.
I hope you can say, I hope you can say
The same.

So many memories, we got to make,
The challenges we met. (?) I'll never forget.

'cause those lessons made us who we are today,
Now we're taking the next step. Without a regret.
No regret.

So goodbye, my friend.
Until we meet again,
Some other day.
I know so much will change.
But looking back I can say,
I wouldn't change a day.
I hope you can say, I hope you can say
I hope you can say,
The same.

All I'm telling you (All I'm telling you)
'til I get to the end. (?) I would do it again! Do it again!

So goodbye, my friend.
Until we meet again,
Some other day.
I know so much will change.
But looking back I can say,
I wouldn't change a day.
I hope you can say, I hope you can say
I hope you can say,

That you understand,
The only life we have,
Is here and now,
Not up in the clouds.
With every breath we can say,
It is a brand new day.
I know I can say,
I know I can say!
I know I can say,
The same!

Lời Việt

Say The Same | Hoobastank

Chúng ta tản bộ cùng nhau xuống con đường uốn khúc này
Tìm kiếm một điều gì có thực. Cùng nhau, chúng ta lớn lên

Nhưng giờ đây, cuộc hành trình đôi ta đã đến hồi kết thúc
Và vẫn tiếp diễn với những điều mới mẻ. Vì anh và vì em

Vậy xin tạm biệt, người bạn của anh
Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau lần nữa
Vào một ngày khác
Anh biết rất nhiều thứ sẽ thay đổi
Nhưng nhìn lại phía sau, anh có thể nói
Anh sẽ không thay đổi một ngày nào cả
Anh hi vọng em cũng có thể nói, anh hi vọng em cũng có thể nói
Như vậy

Quá nhiều kí ức, chúng ta đã cùng nhau xây đắp
Những thử thách ta gặp. anh sẽ không bao giờ quên

Vì đây là những bài học làm thành con người chúng ta hôm nay
Bây giờ chúng ta đang bước lên một bước kế tiếp, không có sự hối tiếc nào
Không hề hói tiếc

Vậy xin tạm biệt, người bạn của anh
Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau lần nữa
Vào một ngày khác
Anh biết rất nhiều thứ sẽ thay đổi
Nhưng nhìn lại phía sau, anh có thể nói
Anh sẽ không thay đổi một ngày nào cả
Anh hi vọng em cũng có thể nói, anh hi vọng em cũng có thể nói
Như vậy

Tất cả anh đang nói với em (tất cả anh đang nói với em)
Cho đến khi tận cùng cuộc sống. Anh sẽ nói lên một lần nữa, một lần nữa

Vậy xin tạm biệt, người bạn của anh
Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau lần nữa
Vào một ngày khác
Anh biết rất nhiều thứ sẽ thay đổi
Nhưng hãy nhìn lại phía sau, anh có thể nói
Anh sẽ không thay đổi một ngày nào cả
Anh hi vọng em cũng có thể nói, anh hi vọng em cũng có thể nói
Như vậy

Rằng em luôn hiểu
Cuộc sống duy nhất mà ta có
Là tại đây vào lúc này
Không phải nơi làn mây trên cao kia
Với từng hơi thở, chúng ta có thể nói
Đó là một ngày hoàn toàn mới
Anh biết anh có thể nói thế
Anh biết anh có thể nói thế
Anh biết anh có thể nói
Giống như vậy

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.