HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Work | The Saturdays tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Work | The Saturdays

Baby the harder you work the further you get with me.
With me.
I think you can.
I think you can.

Turn up prepared and make sure you can keep up with me.
With Me.
I think you can.
I think you can.

But be aware I always get what I deserve.
Keep your focus keep you nerve.
Ready.
Set.
Go.

Pick up the pace and step on it!
Rip up the place if you want it!
Work!
Work!
You know you gotta work!
Work!
I got the goods and I want you.
Put your boots on baby get to work!
Work!
You know you gotta work!
Work!

I tend to get what I want so are you starting to see?
I think you do.
I think you do.
It's time for you to step up if you wanna be with me.
With me.
I think you do.
I think you do.

But don't go slow.
That is not the way we play.
Slowly aint my kind of game.
Ready.
Set.
Go.

Pick up the pace and step on it!
Rip up the place if you want it!
Work!
Work!
You know you gotta work!
Work!
I got the goods and I want you.
Put your boots on baby get to work!
Work!
You know you gotta work!
Work!

And it's up to you how far we take this.
Yes it's up to you so take the lead.
And it's up to you so tell me what I gotta sign.
Waiting at the finish line baby.
Ready.
Set.
Go.

Pick up the pace and step on it!
Rip up the place if you want it!
Work!
Work!
You know you gotta work!
Work!
I got the goods and I want you.
Put your boots on baby get to work!
Work!
You know you gotta work!
Work!

Pick up the pace and step on it!
Rip up the place if you want it!
Work!
Work!
You know you gotta work!
Work!
I got the goods and I want you.
Put your boots on baby get to work!
Work!
You know you gotta work!
Work!


Lời Việt

Work | The Saturdays

Bé ơi, em làm việc càng chăm chỉ thì em càng hòa hợp với chị đó
Chị nghĩ em có thể mà
Chị nghĩ em có khả năng

Chuẩn bị thật chu đáo và chắc rằng em có thể bắt kịp chị nhé
Cùng chị
Chị nghĩ em có thể mà
Chị nghĩ em có khả năng

Nhưng cẩn thận nhé, chị luôn lấy được phần xứng đáng thuộc về chị
khiến em phải tập trung, khiến em căng thẳng nè
Sẵn sàng nha
Bắt đầu, nhào dzôoooooooooo

Nhấc cái chân lên và bước đều lên bé!
Khơi lại cái nơi em muốn đi nè !
Làm việc
Làm việc đi nha
Bé biết là bé cần phải làm việc mà
Làm việc
Chị có hàng và chị muốn bé thôi
Mang ủng vào nha, bé cần phải làm việc
Làm việc đi nha
Bé biết là bé cần phải làm việc mà
Làm việc !

Chị dự định làm việc chị muốn làm, thế nên bé có muốn bắt đầu xem không
Chị nghĩ bé muốn
Bé muốn đó
Đã đến lúc bé phải tăng tiến độ nếu như bé muốn ở cùng chị
Cùng chị nè
Chị nghĩ bé muốn
Bé muốn đó

Nhưng đừng có chậm chạp quá
Đó không phải là cách ta làm việc
Rùa bò không phải là thứ trò chị thích
Sẵn sàng nha
Bắt đầu, nhào dzôoooooooooo

Nhấc cái chân lên và bước đều lên bé!
Khơi lại cái nơi em muốn đi nè !
Làm việc
Làm việc đi nha
Bé biết là bé cần phải làm việc mà
Làm việc
Chị có hàng và chị muốn bé thôi
Mang ủng vào nha, bé cần phải làm việc
Làm việc đi nha
Bé biết là bé cần phải làm việc mà
Làm việc !

Và công việc phụ thuộc vào việc ta để việc này đi đến đâu
Ừ hôi cho em toàn quyền quyết định đó
Và vì phụ thuộc ở bé cho nên nói chị nghe chị phải làm gì
Đợi đến thời hạn cuối rồi bé á
Sẵn sàng nha
Bắt đầu, nhào dzôoooooooooo

Nhấc cái chân lên và bước đều lên bé!
Khơi lại cái nơi em muốn đi nè !
Làm việc
Làm việc đi nha
Bé biết là bé cần phải làm việc mà
Làm việc
Chị có hàng và chị muốn bé thôi
Mang ủng vào nha, bé cần phải làm việc
Làm việc đi nha
Bé biết là bé cần phải làm việc mà
Làm việc !

Nhấc cái chân lên và bước đều lên bé!
Khơi lại cái nơi em muốn đi nè !
Làm việc
Làm việc đi nha
Bé biết là bé cần phải làm việc mà
Làm việc
Chị có hàng và chị muốn bé thôi
Mang ủng vào nha, bé cần phải làm việc
Làm việc đi nha
Bé biết là bé cần phải làm việc mà
Làm việc !

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.