HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài All At Once | The Fray tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

All At Once | The Fray

There are certain people you just keep coming back to
She is right in front of you
You begin to wonder could you find a better one
Compared to her now she's in question

And all at once the crowd begins to sing
Sometimes the hardest thing and the right thing are the same

Maybe you want her maybe you need her
Maybe you started to compare to someone not there

Looking for the right one you line up the world to find
Where no questions cross your mind
But she won't keep on waiting for you without a doubt
Much longer for you to sort it out

And all at once the crowd begins to sing
Sometimes the hardest thing and the right thing are the same

Maybe you want her maybe you need her
Maybe you started to compare to someone not there
Maybe you want it maybe you need it,
Maybe it's all you're running from,
Perfection will not come

And all at once the crowd begins to sing
Sometimes
We'd never know what's wrong without the pain
Sometimes the hardest thing and the right thing are the same

Maybe you want her maybe you need her
Maybe you've started to compare to someone not there
Maybe you want it maybe you need it
Maybe it's all you're running from
Perfection will not come

Maybe you want her maybe you need her
Maybe you had her maybe you lost her to another
To another

Lời Việt

All At Once | The Fray

Có những cô gái mà bạn cứ phải quay về bên họ
Cô ta sẽ bước đến trước mặt bạn
Lúc đó bạn sẽ tự hỏi liệu mình có thể tìm được một ai đó tốt hơn
So sánh với cô ấy , cô ta vẫn đang là một bí ẩn

Đám đông bắt đầu cất vang tiếng hát
Có những khi điều hóc búa nhất và điều đúng đắn nhất lại hệt như nhau

Có lẽ bạn muốn có cô ta và cũng có lẽ bạn cần cô ta
Có lẽ bạn đang bắt đầu so sánh cổ với một ai đó không có mặt nơi đây

Tìm kiếm lẽ phải, bạn lục tung quả đất này lên để tìm kiếm
Chẳng có câu trả lời nào vụt qua tâm trí
Cô ấy sẽ chẳng đợi chờ, không nghi ngờ gì nữa
Cô ta sẽ loại bạn ra khỏi danh sách những người theo đuổi cô ấy

Đám đông bắt đầu cất cao tiếng hát
Có những khi điều hóc búa nhất và điều sáng tỏ nhất lại hệt như nhau

Có lẽ bạn muốn có cô ta và cũng có lẽ bạn cần cô ta
Có lẽ bạn đang bắt đầu so sánh với một ai đó không có mặt nơi đây
Có lẽ bạn muốn nó và cũng có lẽ bạn cần nó
Có lẽ tất cả chúng là những điều mà bạn đang cố tránh xa
Sự hoàn hảo sẽ không đến đâu

Đám đông bắt đầu cất lên tiếng hát
Thỉnh thoảng
Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được những điều sai trái nếu không trải qua đau khổ
Có những khi điều hóc búa nhất và điều sáng tỏ nhất lại hệt như nhau

Có lẽ bạn muốn có cô ta và cũng có lẽ bạn cần cô ta
Có lẽ bạn đang bắt đầu so sánh với một ai đó không có mặt nơi đây
Có lẽ bạn muốn nó và cũng có lẽ bạn cần nó
Có lẽ tất cả chúng là những điều mà bạn đang tránh xa
Sự hoàn hảo sẽ không đến đâu

Có lẽ bạn muốn có cô ta và cũng có lẽ bạn cần cô ta
Có lẽ bạn sẽ có được cô ấy, và cũng có thể vuột mất cô ấy...vào tay kẻ khác

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.