HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Running Away | Hoobastank tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Running Away | Hoobastank

I don't want you, to give it all up
And leave your own life, collecting dust
And I don't want you, to feel sorry for me
You never gave us, a chance to be

And I don't need you, to be by my side
To tell me, that everything's alright
I just wanted you, to tell me the truth
You know I'd do that for you

[Chorus]
So why are you running away?
Why are you running away?

Cause I did enough, to show you that
I was willing to give, and sacrifice
And I was the one, who was lifting you up
When you thought your life had had enough

And when I get close, you turn away
There's nothing that I can do or say
So now I need you, to tell me the truth
You know I'd do that for you

[Chorus]
So why are you running away?
Why are you running away?

Is it me, is it you?
(is it me, is it you)
Nothing that, I can do
(nothing that, I can do)
To make you, change your mind
(to make you…)

Is it me, is it you?
(so why do - you run - away)
Nothing that, I can do
(won’t you tell me)
Is it a, waste of time?
(why do - you run - away)

Is it me, is it you?
Nothing that, I can do
To make you, change your mind - no

[Chorus]
So why are you running away?
Why are you running away?
(what is it, I have to say)

[Chorus]
So why are you running away?
(to make you admit, you're afraid)
Why are you running away?

Lời Việt

Running Away | Hoobastank

Anh không muốn em từ bỏ tất cả
Và để lại cuộc sống của mình bám bụi bặm
Và anh không muốn em cảm thấy tiếc cho anh
Em không bao giờ cho chúng ta một cơ hội

Và anh không cần em bên cạnh anh
Để nói cho anh biết rằng mọi thứ ổn cả
Anh chỉ muốn em nói cho anh biết sự thật
Em biết rằng anh làm điều đó vì em

ĐK
Vậy tại sao em lại bỏ chạy thế?
Tại sao em lại ra đi?

Vì anh đã làm đủ để chỉ cho em biết rằng
Anh ý muốn trao cho em và hi sinh
Anh là người duy nhất nâng em dậy
Khi em nghĩ rằng cuộc sống của em đã quá đủ rồi

Và khi anh đến gần hơn, em lại bỏ chạy
Chẳng có gì mà anh làm hay nói ra
Vì thế lúc này đây anh cần em nói cho anh biết sự thật
Em biết rằng anh làm điều đó vì em

ĐK
Vậy tại sao em lại bỏ chạy?
Tại sao em lại ra đi

Đó có phải là anh, có phải là em ?
(Đó có phải là anh, có phải là em ?)
Chẳng gì anh có thể làm
(anh không thể làm gì)
Để làm em thay đổi quyết định của mình
( để làm em…)

Đó có phải là anh, có phải là em ?
(vậy tại sao em lại bỏ chạy)
Anh không thể làm gì
(em sẽ không nói với anh)
Đó có phải là sự lãng phí thời gian?
( Tại sao em lại bỏ chạy)

Đó có phải là anh, có phải là em ?
Chẳng gì anh có thể làm
Để làm em thay đổi quyết định – không

ĐK
Vậy tại sao em lại bỏ chạy?
Tại sao em lại ra đi?
( anh phải nói gì đây?)

Vậy tại sao em lại bỏ chạy?
( để làm em chấp nhận rằng em sợ hãi)
Tại sao em lại ra đi

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.