HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Starfish | Sister Hazel tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Starfish | Sister Hazel

I saw a starfish on the ground
He was half buried in the sand
Just so out of place and ahh
He was a long, long way from home

I was a long, long way from home
And so we talked a little while
Then I shook his hands....and I
I was a long, long way from home

And everything is wonderful
When everything's alright so alright
There we were
One less star tonight

Na na na na na na na
Na na na na na na

We thought a better place to go
Might be the top of purple mountains
So close to outer space....and ahh
We were a long, long way from home

We'd bring some records and a game
Might take a walk or read a book
But it's not the same....no ahh
We're still a long long way from home

(Chorus)

I saw a starfish on the ground
Oh, he was still buried in the sand
Now he's not so all alone
And he's finally going home
So I smiled and I shook his hands....and we were singin'

Na na na na na na na
Na na na na na na
(Repeat)

There we were one less star tonight
There we were one more star tonight

Lời Việt

Starfish | Sister Hazel

Tôi nhìn thấy một chú sao biển dưới mặt đất
Anh ta bị chôn một nửa dưới mặt đất
Chỉ hơi vượt ra khỏi chỗ và a
Anh ta là một con đường dài, dài từ nhà

Tôi là kẻ xa nhà
Và thế nên chúng ta đã nói chuyện một lúc
Rồi tôi bắt tay anh ta…và tôi
Tôi là một kẻ xa nhà

Và mọi thứ thật tuyệt vời
Khi mọi thứ ổn định thật ổn định
Chúng ta ở đây
Bớt đi một ngôi sao đêm nay

Na na na na na na na
Na na na na na na

Chúng ta nghĩ rằng có một nơi tốt hơn để đi
Có lẽ là đỉnh cao của những đỉnh núi màu tía
Thật gần với không gian ngoài kia và a
Chúng ta đều là những kẻ xa nhà

Chúng ta sẽ mang đến một vài đĩa hát và một trò chơi
Có lẽ đi dạo bộ hoặc đọc một cuốn sách
Nhưng điều đó không giống nhau… không
Chúng ta là những kẻ xa nhà

ĐK

Tôi thấy một chú sao biển trên mặt đất
Ôi, anh ta vẫn bị chôn một nửa dưới cát
Lúc này anh ta không hoàn toàn cô đơn
Và cuối cùng anh ta cũng về nhà
Thế nên tôi mỉm cười và tôi bắt tay anh ta… rồi chúng tôi cất tiếng hát

Na na na na na na na
Na na na na na na

Chúng ta đã ở đây, bớt đi một ngôi sao đêm nay
Chúng ta ở đây, thêm vào một ngôi sao đêm nay

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.