HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài All Is Full Of Love | Björk tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

All Is Full Of Love | Björk

you'll be given love
you'll be taken care of
You'll be given love
You have to trust it

Maybe not from the sources
You have poured yours
Maybe not from the directions
You are staring at

Trust your head around
It's all around you
All is full of love
All around you

All is full of love
You just aint receiving
All is full of love
Your phone is off the hook
All is full of love
Your doors are all shut
All is full of love!

All is full of love
All is full of love
All is full of love
All is full of love

Lời Việt

All Is Full Of Love | Björk

Anh sẽ có tình yêu
Anh sẽ được chở che
Anh sẽ có tình yêu
Rồi anh sẽ tin....

Có lẽ không phải từ suối nguồn
Anh đã mang đến tình yêu
Không phải theo hướng
Mà anh đã nhìn....

Tin bản thân mình
Tình yêu ở quanh ta
Tất cả tràn ngập tình yêu....
Bao bọc anh

Tất cả tràn ngập tình yêu
Anh chỉ không nhận thấy
Tất cả tràn ngập tình yêu
Điện thoại gác máy
Tất cả tràn ngập tình yêu
Trái tim anh băng giá
Tất cả ngập màu tình yêu!

Tất cả....
tràn ngập tình yêu!(x4)

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.