HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài L.O.V.E | Ashlee Simpson tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

L.O.V.E | Ashlee Simpson

L.O.V.E - Ashley Simpson

I'm talking about love, love, love
All my girls stand in a circle and clap your hands
This is for you
Ups and downs highs and lows and no matter what you see me through
My boyfriend he don't answer on the telephone
I don't even know where the hell he goes
But all my girls we're in a circle and nobody's gonna break through

L, O, L, O, L, O, L, O, V, E
L, O, L, O, L, O
Oh did you hear me say
L, O, L, O, L, O, L, O, V, E
L, O, L, O, L, O
Oh did you hear me say
L, O, L, O, L, O, L, O, V, E
L, O, L, O, L, O
I'm talking about
L, O, L, O, L, O, L, O, V, E
L, O, L, O, L, O, L, O, L, O
I'm talking about love, say you'll be my girls for life
Girls for life [x2]

Oh hold off I need another one
I think you, you do too
Grab my bag, got my own money
Don't need any man in this room
My boyfriend he'll be calling me now anytime
I need all my girls to keep him off my mind
So hold up we need another one
What we got is all good

L, O, L, O, L, O, L, O, V, E
L, O, L, O, L, O
Oh did you hear me say
L, O, L, O, L, O, L, O, V, E
L, O, L, O, L, O
Oh did you hear me say
L, O, L, O, L, O, L, O, V, E
L, O, L, O, L, O
I'm talking about
L, O, L, O, L, O, L, O, V, E
L, O, L, O, L, O, L, O, L, O
I'm talking about love

Love is an energy
Love is a mystery
Love is meant to be true
Love is a part of me
Love is the heart of me
Love is the best thing we do
I'm talking about
L, O, L, O, L, O, L, O, V, E
L, O, L, O, L, O
Oh did you hear me say
L, O, L, O, L, O, L, O, V, E
L, O, L, O, L, O
Oh did you hear me say
L, O, L, O, L, O, L, O, V, E
L, O, L, O, L, O
I'm talking about
L, O, L, O, L, O, L, O, V, E
L, O, L, O, L, O, L, O
I'm talking about LOVE
L, O, L, O, L, O, L, O, V, E
L, O, L, O, L, O
Oh did you hear me say
L, O, L, O, L, O, L, O, V, E
L, O, L, O, L, O
I'm talking about
L, O, L, O, L, O, L, O, V, E
L, O, L, O, L, O
L, O, L, O, L, O, L, O, V, E
L, O, L, O, L, O, L, O
Am talking(4x)

I'm talking about LOVE!

Lời Việt

L.O.V.E | Ashlee Simpson

Y.Ê.U

Tôi đang nói về tình yêu, tình yêu, tình yêu
Mọi cô bạn của tôi đứng thành vòng tròn và bạn hãy vỗ tay nào
Điều này dành cho bạn đấy
Những lúc thành công và những lúc thất bại, bất cứ đâu, bất cứ điều gì bạn cũng thấy tôi trải qua
Thằng bạn trai của tôi không trả lời điện thoại
Thậm chí tôi chẳng biết hắn ở nơi quỷ quái nào nữa
Nhưng tất cả những cô bạn của tôi,cùng nhau ta đứng thành vòng tròn và không một ai có thể phá thủng

Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê,Y.Ê.U
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê
Oh bạn có nghe thấy tôi nói không?
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê,Y.Ê.U
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê
Oh bạn có nghe thấy tôi nói không?
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê,Y.Ê.U
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê
Tôi đang nói về tình yêu
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê,Y.Ê.U
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê
Tôi đang nói về tình yêu, hãy nói bạn sẽ là những cô bạn của tôi suốt cuộc đời
Những cô bạn suốt cuộc đời [x2]

Oh đợi đã tôi cần một điều gì khác
Tôi nghĩ bạn, bạn cũng cần một điều gì khác nữa
(Hắn) Giật túi xách của tôi, lấy đi số tiền mà tôi tự kiếm được
Không cần bất cứ thằng đàn ông nào trong căn phòng này nữa
Bạn trai tôi, hắn sắp gọi tôi liền đây, bất cứ lúc nào
Tôi cần tất cả các bạn, những cô gái hãy giúp tôi quên phức hắn ta
Thế nên hẵng gượm chúng ta cần một điều gì khác
Những gì chúng ta có đều thật tuyệt

Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê,Y.Ê.U
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê
Oh bạn có nghe thấy tôi nói không?
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê,Y.Ê.U
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê
Oh bạn có nghe thấy tôi nói không?
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê,Y.Ê.U
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê
Tôi đang nói về …
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê,Y.Ê.U
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê
Tôi đang nói về tình yêu

Tình yêu là một năng lực tiếm tàng
Tình yêu là một điều bí ẩn
Tình yêu quan trọng là sự chân thành
Tình yêu là một phần của tôi, tình yêu là trái tim tôi
Tôi đang nói về ..
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê,Y.Ê.U
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê
Oh bạn có nghe thấy tôi nói không?
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê,Y.Ê.U
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê
Oh bạn có nghe thấy tôi nói không?
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê,Y.Ê.U
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê
Tôi đang nói về..
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê,Y.Ê.U
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê
Tôi đang nói về tình yêu
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê,Y.Ê.U
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê
Oh bạn có nghe thấy tôi nói không?
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê,Y.Ê.U
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê
Tôi đang nói về..
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê,Y.Ê.U
Y,Ê,Y,Ê,Y,Ê [x2]
Đang nói đây..[x4]

Tôi đang nói về tình yêu !

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Everlasting Love | The CompanyXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.