HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Good Time | Jessica Andrews tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Good Time | Jessica Andrews

I guess it's written on my face
God, I get so sick of this place
I gotta get up, get out, and get a life
The days run long and nights too short
Not much time for me no more
And I'm well overdue
So now I'm going to...

Let my hair down
Bleach blonde
Turn the ringer off and the engine on
Cause I can't wait to get to the good time.
Just one stop at the ATM
Grab a hundred bucks,
And a real good friend
Pack it up and take a load off my mind
Cause I can't wait to get to the good time

Me and my baby get along
Got a lot of love, got it goin' on
I wouldn't let go, not for anything
Something 'bout how the highway feels
When your Drivin' along on your freedom wheels
You know any destination will kill the frustration


Let my hair down
Bleach blonde
Turn the ringer off and the engine on
Cause I can't wait to get to the good time
Just one stop at the ATM
Grab a hundred bucks, and a real good friend
Pack it up and take a load off my mind
Cause I can't wait to get to the good time

Just for the weekend
Let's jump off the deep end

I'm going to...

Let my hair down
Bleach blonde
Turn the ringer off and the engine on
Cause I can't wait to get to the good time
Just one stop at the ATM
Grab a hundred bucks, and a real good friend
Pack it up and take a load off my mind
Cause I can't wait to get to the good time

Turn the ringer off and the engine on
Cause I can't wait to get to the good time
Just one stop at the ATM
Grab a hundred bucks, and a real good friend
Pack it up and take a load off my mind
Ooo I can't wait to get to the good time
Oh I can't wait to get to the good time
Oh oh oh I can't wait to get to the good time
I can't wait to get to the good time
Oh
Oh I can't wait to get to the good time
Oh oh oh
Mmm mmm

Lời Việt

Good Time | Jessica Andrews

Tôi đoán rằng điều đó hiện rõ trên gương mặt tôi
Chúa ơi, tôi đã phát bệnh với nơi này
Tôi sẽ thức tỉnh, ra khỏi và có một cuộc sống
Những ngày thật là dài và những đêm thì lại quá ngắn
Không có nhiều thời gian cho tôi nữa
Và tôi thật là quá chậm chạp
Vậy nên giờ tôi sẽ

Thả tóc xuống
Nhuộm mái tóc vàng
Tắt chuông điện thoại đi và nổ máy
Vì tôi không thể đợi để có được một thời gian thích hợp
Chỉ dừng một lần ở trạm ATM
Rút 100 đô la
Và một người bạn tốt
Gói ghém lại và ngồi xuống thư giãn
Vì tôi không thể đợi để đến lúc thích hợp

Tôi và người yêu của tôi đả trở nên hòa thuận
Đã có một tình yêu mãnh liệt, và điều đó cứ tiếp diễn
Tôi đã không ra đi, không vì gì cả
Có điều gì về cảm giác chạy trên xa lộ
Khi bạn lái xe trên những bánh xe tự do của mình
Bạn biết rằng bất kì điểm đến nào cũng sẽ giết chết sự thất bại

Thả tóc xuống
Nhuộm mái tóc vàng
Tắt chuông điện thoại đi và nổ máy
Vì tôi không thể đợi để có được một thời gian thích hợp
Chỉ dừng một lần ở trạm ATM
Rút 100 đô la
Và một người bạn tốt
Gói ghém lại và ngồi xuống thư giãn
Vì tôi không thể đợi để đến lúc thích hợp

Chỉ vào cuối tuần
Hãy nhảy khỏi giới hạn sâu thẳm

Tôi đang đi đến…

Thả tóc xuống
Nhuộm mái tóc vàng
Tắt chuông điện thoại đi và nổ máy
Vì tôi không thể đợi để có được một thời gian thích hợp
Chỉ dừng một lần ở trạm ATM
Rút 100 đô la
Và một người bạn tốt
Gói ghém lại và ngồi xuống thư giãn
Vì tôi không thể đợi để đến lúc thích hợp

Thả tóc xuống
Nhuộm mái tóc vàng
Tắt chuông điện thoại đi và nổ máy
Vì tôi không thể đợi để có được một thời gian thích hợp
Chỉ dừng một lần ở trạm ATM
Rút 100 đô la
Và một người bạn tốt
Gói ghém lại và ngồi xuống thư giãn
Vì tôi không thể đợi đến lúc thích hợp
Ôi
Ôi tôi không thể đợi đến lúc thích hợp


 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.