HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I Hate You | Sick Puppies tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I Hate You | Sick Puppies

Every time I end up breaking you
You change into something worth keeping
Every time I'm close to saving you
You grow into a sin worth believing
You're everything I ever wanted but
It's never enough
You're never enough

I'll take whatever I can take
Whenever I can take it if it ever comes

I hate you when you're gone
I hate you turn me on
I hate the way I need you when
I don't know where you are
I love it even more
When I find you on the floor
I know you think you hate me
But I will always hate you more

I never knew until I got a taste
What a waste
For what I had been through
'Cause nothing ever really
Makes that change
I'm so ashamed
Of what I did to you
I had to let you in to feel that rush
You were too much
Way too much

I'll take whatever I can take
Whenever I can take it if it ever comes

I hate you when you're gone
I hate you turn me on
I hate the way I need you when
I don't know where you are
I love it even more
When I find you on the floor
I know you think you hate me
But I will always hate you more

Round and round and...

I never knew until I got a taste
I'm so ashamed
Of what I did to you

I hate you when you're gone
I hate you turn me on
I hate the way I need you when
I don't know where you are
I love it even more
When I find you on the floor
I know you think you hate me
But I will always hate you more

I hate you when you're gone
I hate you turn me on
I hate the way I need you when
I don't know where you are
I love it even more
When I find you on the floor
I know you think you hate me
But I will always hate you more

Lời Việt

I Hate You | Sick Puppies

Mỗi khi anh thôi làm tổn thương em
Anh bỗng nhận ra em thật đáng được nâng niu gìn giữ
Nhưng mỗi lúc anh muốn giữ chặt lấy em
Anh chỉ thấy em như một kẻ tội đồ
Em là tất cả những gì anh từng ao ước, nhưng…
Không bao giờ là hoàn hảo
Em không phải là người anh mong muốn

Anh sẽ nắm chặt lấy tất cả những gì anh có thể
Bất cứ khi nào anh có thể

Anh ghét em khi em bỏ ra đi
Anh ghét cái cách em thắp sáng tình yêu trong anh
Anh ghét em mỗi khi anh cảm thấy mình cần em biết bao
Anh không thể biết em đang ở đâu
Và anh cảm thấy yêu tất cả những cảm nhận này
Khi anh bắt gặp hình ảnh em ở dưới nhà
Anh biết là em cũng ghét anh lắm
Nhưng anh sẽ mãi luôn ghét em nhiều hơn thế

Anh không bao giờ biết được điều này cho đến khi anh cảm nhận được
Cảm giác đó đã theo anh suốt một thời gian dài
Bởi vì không có điều gì thật sự thay đổi được cảm giác này cả
Anh rất xấu hổ
Vì những gì anh đã làm mang đến em
Anh đã khiến em cảm thấy nặng nề quá
Em như thế đã quá nhiều rồi
Quá nhiều rồi…

Anh sẽ nắm chặt lấy tất cả những gì anh có thể
Bất cứ khi nào anh có thể

Anh ghét em khi em bỏ ra đi
Anh ghét cái cách em thắp sáng tình yêu trong anh
Anh ghét em mỗi khi anh cảm thấy mình cần em biết bao
Anh không thể biết em đang ở đâu
Và anh cảm thấy yêu tất cả những cảm nhận này
Khi anh bắt gặp hình ảnh em ở dưới nhà
Anh biết là em cũng ghét anh lắm
Nhưng anh sẽ mãi luôn ghét em nhiều hơn thế

Mãi mãi là thế…

Anh không bao giờ biết được điều này cho đến khi anh thật sự cảm nhận
Anh rất xấu hổ
Vì những gì anh đã gây ra cho em

Anh ghét em khi em bỏ ra đi
Anh ghét cái cách em thắp sáng tình yêu trong anh
Anh ghét em mỗi khi anh cảm thấy mình cần em biết bao
Anh không thể biết em đang ở đâu
Và anh cảm thấy yêu tất cả những cảm nhận này
Khi anh bắt gặp hình ảnh em ở dưới nhà
Anh biết là em cũng ghét anh lắm
Nhưng anh sẽ mãi luôn ghét em nhiều hơn thế

Anh ghét em khi em bỏ ra đi
Anh ghét cái cách em thắp sáng tình yêu trong anh
Anh ghét em mỗi khi anh cảm thấy mình cần em biết bao
Anh không thể biết em đang ở đâu
Và anh cảm thấy yêu tất cả những cảm nhận này
Khi anh bắt gặp hình ảnh em ở dưới nhà
Anh biết là em cũng ghét anh lắm
Nhưng anh sẽ mãi luôn ghét em nhiều hơn thế

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.