HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Every Little Thing | The Beatles tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Every Little Thing | The Beatles

EVERY LITTLE THING

When I'm walking beside her
People tell me I'm lucky.
Yes, I know I'm a lucky guy.
I remember the first time
I was lonely without her.
Can't stop thinking about her now.
Every little thing she does,
She does for me, yeah.
And you know the things she does,
She does for me, oooh.
When I'm with her I'm happy
Just to know that she loves me.
Yes, I know that she loves me now.
There is one thing I'm sure of,
I will love her forever.
For I know love will never die.
Every little thing she does,
She does for me, yeah.
And you know the things she does,
She does for me, oooh.
Every little thing she does,
She does for me, yeah.
And you know the things she does,
She does for me, oooh.
Every little thing.
Every little thing.
Every little ...

Lời Việt

Every Little Thing | The Beatles

Từng điều nhỏ nhặt....

Khi tôi đang đi cùng cô ấy
mọi người nói với tôi rằng tôi may mắn
Vâng, tôi biết tôi là một anh chàng may mắn.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên
lúc tôi cô đơn khi không có cô ấy
không thể nào ngừng nghĩ về cô ấy.
Tất cả những điều bé nhỏ mà cô ấy làm,
cô ấy làm cho tôi, yeah.
Và bạn biết rằng những điều cô ấy làm,
cô ấy làm vì tôi....oooo
Tôi hạnh phúc khi ở bên cô ấy
và biết rằng cô ấy cũng yêu tôi.
Vâng, tôi biết rằng cô ấy đang yêu tôi, ngay bây giờ.
Có một điều tôi vô cùng chắc chắn
tôi sẽ yêu cô ấy mãi mãi.
Bởi tôi biết tình yêu sẽ không bao giờ chết.
Tất cả những điều bé nhỏ mà cô ấy làm,
cô ấy làm cho tôi, yeah.
Và bạn biết rằng những điều cô ấy làm,
cô ấy làm vì tôi....oooo
Tất cả những điều bé nhỏ mà cô ấy làm,
cô ấy làm cho tôi, yeah.
Và bạn biết rằng những điều cô ấy làm,
cô ấy làm vì tôi....oooo
Từng điều nhỏ nhặt.
Từng điều nhỏ nhặt.
Từng điều nhỏ ...

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.