HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài On The Way Down | Ryan Cabrera tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

On The Way Down | Ryan Cabrera

Sick and Tired of this world
There's no more air
Trippin' over myself
Goin' nowhere
Waiting
Suffocating
No direction
And I took a dive

And on the way down
I saw you
And you saved me
From myself
And I won't forget
The way you loved me
On the way down
I almost fell right through
But I held onto you

I've been wondering why
It's only me
Have you always been inside
Waiting to breathe
It's alright
Sunlight
On my face
I wake up and yeah, I'm alive

'cause on the way down
I saw you
And you saved me
From myself
And I won't forget
The way you loved me
On the way down
I almost fell right through
But I held onto you

I was so afraid
Of going under
But now
The weight of the world
Feels like nothing, no, nothing

Down, down, down
You're all I wanted
Down, down, down
You're all I needed
Down, down, down
You're all I wanted
You're all I needed

And I won't forget the way you loved me

All that I wanted
All that I needed

On the way down
I saw you
And you saved me
From myself
And I won't forget
The way you loved me
On the way down
I almost fell right through
But I held onto you

Down, down, down
But I held onto you
Down, down, down
But I held onto you

Lời Việt

On The Way Down | Ryan Cabrera

Mệt mỏi và chán ngấy cái thế giới này
Chẳng có dư chút không khí
Nhẹ nhàng bao quanh bản thân mình
Chẳng nơi nào để đi
Sự chờ đợi,
Ngột ngạt,
Chẳng phương hướng,
Và tôi đang chìm xuống

Trên đường tuột dốc
Tôi đã gặp em
Em đã cứu vớt tôi
Từ bản thân mình
Và tôi sẽ không quên
Cách em đã yêu tôi.
Trên đường tuột dốc
Tôi gần như đã gục ngã hoàn toàn
Nhưng tôi đã níu được em.

Tôi vẫn đang hỏi tại sao
Chỉ tôi
Luôn có em trong lòng vậy
Ổn rồi
Ánh mặt trời
Chiếu trên khuôn mặt
Tôi tỉnh giấc và thật tuỵệt, tôi vẫn còn sống.

Bởi trên con đường tuột dốc
Tôi đã gặp em
Em đã cứu vớt tôi
Từ bản thân mình
Và tôi sẽ không quên
Cách em đã yêu tôi.
Bởi trên con đường tuột dốc
Tôi gần như đã gục ngã hoàn toàn
Nhưng tôi đã niứ được em.

Tôi đã rất sợ hãi
Vì tuột xuống dưới
Nhưng giờ đây
Ảnh hưởng của thế giới
Tôi cảm thấy không là gì cả

Down, down, down
Em là mọi điều tôi muốn
...
Em là tất cả những gì tôi cần
....
Em là tất cả những gì tôi muốn, tôi cần

Và tôi không quên các mà em đã yêu tôi

Mọi thứ tôi muốn, tôi cần

Bởi trên con đường tuột dốc
Tôi đã gặp em
Em đã cứu vớt tôi
Từ bản thân mình
Và tôi sẽ không quên
Cách em đã yêu tôi.
Bởi trên con đường tuột dốc
Tôi gần như đã gục ngã hoàn toàn
Nhưng tôi đã niứ được em

Ngã, ngã xuống
Nhưng tôi đã bám vào em
Ngã, ngã xuống
Tôi đã níu được em 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.