HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài On The Top Of The World | Five tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

On The Top Of The World | Five

Come on!
Got up outta bed today, I was feelin' on top, yeah
Looking forward to a brighter day with the good things I got
There was never any time for me to rest or to play, no
But I wanna get on up and change the world today

CHORUS
I feel on top (yeah) on top of the world
Don’t wanna stop (yeah) on top of the world (baby)
Just wanna rock (Yeah) on top of the world
Cause the way that I’m feelin' is the way that I feel tonight

I don’t think that I felt this good in such a long time (oh baby)
These good feelings runnin' through my veins, it must be a sign (oh no)
Gotta live everyday to the full, on me just rely
Have a good look around you, take a deep breath and sigh

CHORUS

And the way that I feel makes everything seem all right
Got up outta bed today, I was feelin' on top, yeah
Lookin' forward to a brighter day with the good things I got
There was never any time for me to rest or to play
Gonna get on up and change the world today

CHORUS x3

And the way that I feel makes everything seem all right
'Cause the way that I’m feelin' is the way that I feel tonight, yeah

Lời Việt

On The Top Of The World | Five

Tới nào!
Vươn dậy ra khỏi giường ngày hôm nay, tôi thấy mình đang hưng phấn
Huớng về ngày tươi sáng cùng mọi điều tốt đẹp có trong tay
Nơi ấy chưa khi nào cho tôi nghỉ ngơi hay nô giỡn,không không khi nào
Nhưng tôi muốn vươn dậy và thay đổi cả thế gian vào hôm nay

Điệp khúc:
Tôi thấy hưng phấn như trên đỉnh thế giới
Không muốn dừng lại, tôi trên đỉnh thế gian
Em yêu
Chỉ muốn làm mọi thứ rung chuyển, tôi trên đỉnh thế gian
Bởi đường tôi cảm nhận là cách tôi đang thấy được tối nay

Tôi không nghĩ mình cảm thấy tuyệt như vậy trong một thời gian dài( ôi em yêu)
Những cảm giác tuyệt diệu đang chạy qua từng mạch máu
nó phải trở niềm khao khát (ôi không)
Phải sống mọi ngày cho thoả thê, tôi chỉ tin như thế
Có một cái nhìn tươi sáng bên bạn, thở thật sâu và ước vọng

Điệp khúc

Và cách tôi cảm nhận khiến mọi thứ dường như đi đúng hướng
Vươn dậy ra khỏi giường ngày hôm nay, tôi thấy mình đang
hưng phấn
Huớng về ngày tươi sáng cùng mọi điều tốt đẹp có trong tay
Nơi ấy chưa khi nào cho tôi nghỉ ngơi hay nô giỡn, không
Nhưng tôi muốn vươn dậy va fthay đổi cả thế gian vào hôm nay

Điệp khúc x3

Và cách tôi cảm nhận khiến mọi thứ dường như đi đúng hướng
Bởi đuờng tôi cảm nhận là cách tôi đang thấy được tối nay

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.