HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I'm Gonna Love You Too | Blondie tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I'm Gonna Love You Too | Blondie

You're gonna say you miss me
You're gonna say you'll kiss me
You're gonna say you love me
And I'm gonna love you too

I don't care what you told me
You're gonna say you'll hold me
You're gonna say you'll love me
Cause I'm gonna love you too

After all another fella took ya but I still can't overlook ya
I'm gonna do my best to hook ya
After all is said and done

I don't care what you told me
You're gonna say how you'll hold me
And you're gonna say you love me
Cause I'm gonna love you too

You're gonna tell me sweet things
You're gonna make my heart sing
And I'm gonna hear bells ring
Cause I'm gonna love you too

You're gonna say you'll kiss me
You're gonna say you'll miss me
You're gonna say you'll love me
Cause I'm gonna love you too

Lời Việt

I'm Gonna Love You Too | Blondie

Em sẽ nói rằng em nhớ anh
Em sẽ nói rằng em sẽ trao anh nụ hôn
Em sẽ nói rằng em yêu anh
Và anh cũng sẽ yêu em

Anh chẳng quan tâm những gì em đã nói
Em sẽ nói rằng em sẽ giữ lấy anh
Em sẽ nói em sẽ yêu anh
Bởi anh cũng sẽ yêu em

Sau tất cả những gã đàn ông khác đã chiếm lấy em, nhưng anh vẫn chẳng thể không chú ý tới em
Anh sẽ cố hết sức mình để giữ được em
Sau mọi điều đã nói và làm

Anh chẳng quan tâm những gì em đã nói
Và em sẽ nói rằng em sẽ giữ lấy anh
Em sẽ nói em sẽ yêu anh
Bởi anh cũng sẽ yêu em

Em sẽ nói với anh những điều ngọt ngào
Em sẽ làm trái tim anh cất lên tiếng hát
Và anh sẽ nghe được những tiếng chuông vọng
Bởi anh cũng sẽ yêu em

Em sẽ nói em sắp trao tôi nụ hôn
Em sẽ nói em sắp trao tôi nụ hôn
Em sẽ nói em rằng em sẽ yêu tôi
Bởi anh cũng sẽ yêu em

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.