HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Candles | Hey Monday tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Candles | Hey Monday

The power lines went out
And I am all alone
But I don't really care at all
Not answering my phone
All the games you played
The promises you made
Could't finish what you started
Only darkness still remains

Lost sight
Couldn't see
When it was you and me

Blow the candles out
Looks like a solo tonight
I'm beginning to see the light
Blow the candles out
Looks like a solo tonight
But I think I'll be alright

Been black and blue before
There's no need to explain
I am not the jaded kind
Playback's such a waste
You're invisible
Invisible to me
My wish is coming true
Erase the memory of your face

Lost sight
Couldn't see
When it was you and me

Blow the candles out
Looks like a solo tonight
I'm beginning to see the light
Blow the candles out
Looks like a solo tonight
But I think I'll be alright

One day
You will wake up
With nothing but you’re sorries
And someday
You will get back
Everything you gave me

Blow the candles out
Looks like a solo tonight
I'm beginning to see the light
Blow the candles out
Looks like a solo tonight
But I think I'll be alright

Lời Việt

Candles | Hey Monday

Giới hạn của sức lực đã vượt qua
Và em hoàn toàn cô độc
Nhưng em chẳng hề thực sự quan tâm
Chẳng trả lời điện thoại
Mọi trò chơi anh đã từng chơi
Những lời hứa mà anh tạo nên
Chẳng thể kết thúc những gì anh đã khởi đầu
Chỉ còn bóng tối vẫn vẫn vương

Mất phương hướng rồi
Chẳng thể trông thấy gì
Khi tình yêu có anh và em

Thổi tắt những ngọn nến
Trông như một màn đơn ca tối nay
Em bắt đầu trông thấy được ánh sáng
Thổi tắt đi những ngọn nến
Em bắt đầu trông thấy được ánh sáng
Nhưng em nghĩ mình sẽ ổn thôi

Đã từng đen và xanh trước đây
Chẳng cần giải thích điều gì
Em không phải một người mệt mỏi
Sự quay lại thì thật vô vị
Anh như một người vô hình
Vô hình với em
Những mơ ước của em đang dần thành sự thực
Xoá đi những kí ức về khuôn mặt anh

Mất phương hướng rồi
Chẳng thể trông thấy gì
Khi tình yêu có anh và em

Thổi tắt những ngọn nến
Trông như một bản đơn ca tối nay
Em bắt đầu trông thấy được ánh sáng
Thổi tắt đi những ngọn nến
Em bắt đầu trông thấy được ánh sáng
Nhưng em nghĩ mình sẽ ổn thôi

Một ngày
Anh sẽ thức giấc
Chẳng còn lại gì ngoài anh đang phải xin lỗi
Và một ngày nào đó
Anh sẽ nhận lại
Mọi thứ anh đã trao cho em

Thổi tắt những ngọn nến
Trông như một bản đơn ca tối nay
Em bắt đầu trông thấy được ánh sáng
Thổi tắt đi những ngọn nến
Em bắt đầu trông thấy được ánh sáng
Nhưng em nghĩ mình sẽ ổn thôi

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.