HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Show Me What I'm Looking For | Carolina Liar tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Show Me What I'm Looking For | Carolina Liar

Wait, I'm wrong
Should've done better than this
Please, I'll be strong
I'm finding it hard to resist

So show me what I'm looking for

Save me, I'm lost
Oh Lord I've been waiting for you
I'll pay any cost
Save me from being confused
Show me what I'm looking for
Show me what I'm looking for
Oh Lord

Don't let go
I've wanted this far too long
Mistakes become regrets
I've learned to love abuse
Please show me what I'm looking for

Save me, I'm lost
Oh Lord I've been waiting for you
I'll pay any cost
Save me from being confused
Show me what I'm looking for
Show me what I'm looking for
Oh Lord

Show me what I'm looking for
Show me what I'm looking for
Show me what I'm looking for

Save me, I'm lost
Oh Lord I've been waiting for you
I'll pay any cost
To save me from being confused
Wait, I'm wrong
I can't do better than this
I'll pay any cost
Save me from being confused

Show me what I'm looking for
Show me what I'm looking for
Show me what I'm looking for
Show me what I'm looking for
Oh Lord

Lời Việt

Show Me What I'm Looking For | Carolina Liar

Đợi đã nào, hình như con sai rồi
Đáng lẽ ra con phải làm tốt hơn thế
Làm ơn đi, con sẽ mạnh mẽ hơn mà
Nhưng con vẫn thấy khó có thể cưỡng lại

Vậy hãy cho cho con biết con đang tìm kiếm điều gì

Giúp con với, con đã lạc lối rồi
Ôi Chúa ơi, con đang rất mong Ngài
Con sẽ trả bất cứ giá nào
Hãy giúp con đừng bối rối nữa
Hãy cho con biết con đang tìm kiếm điều gì
Hãy cho con biết con đang tìm kiếm điều gì
Ôi chúa ơi

Đừng bỏ đi
Con đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi
Lỗi lầm khiến con thấy hối tiếc
Con đã học được cách chịu đựng sự xỉ nhục
Xin người hãy cho con biết con đang tìm kiếm điều gì

Giúp con với, con đã lạc lối rồi
Ôi Chúa ơi, con đang rất mong Ngài
Con sẽ trả bất cứ giá nào
Hãy giúp con đừng bối rối nữa
Hãy cho con biết con đang tìm kiếm điều gì
Hãy cho con biết con đang tìm kiếm điều gì
Ôi chúa ơi

Hãy cho con biết con đang tìm kiếm điều gì
Hãy cho con biết con đang tìm kiếm điều gì
Hãy cho con biết con đang tìm kiếm điều gì

Giúp con với, con đã lạc lối rồi
Ôi Chúa ơi, con đang rất mong Ngài
Con sẽ trả bất cứ giá nào
Hãy giúp con đừng bối rối nữa
Đợi đã, con đã sai rồi
Đáng lẽ ra con phải làm tốt hơn thế
Con sẽ trả bất cứ giá nào
Hãy giúp con đừng bối rối nữa

Hãy cho con biết con đang tìm kiếm điều gì
Hãy cho con biết con đang tìm kiếm điều gì
Hãy cho con biết con đang tìm kiếm điều gì
Hãy cho con biết con đang tìm kiếm điều gì
Ôi chúa ơi

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.