HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài For No One | The Beatles tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

For No One | The Beatles

Your day breaks, your mind aches
You find that all the words of kindness linger on
When she no longer needs you

She wakes up, she makes up
She takes her time and doesn't feel she has to hurry
She no longer needs you

And in her eyes you see nothing
No sign of love behind the tears cried for no one
A love that should have lasted years

You want her, you need her
And yet you don't believe her when she says her love is dead
You think she needs you

And in her eyes you see nothing
No sign of love behind the tears cried for no one
A love that should have lasted years

You stay home, she goes out
She says that long ago she knew someone but now he's gone
She doesn't need him

Your day breaks, your mind aches
There will be times when all the thing she said will fill your head
You won't forget her

And in her eyes you see nothing
No sign of love behind the tears cried for no one
A love that should have lasted years

Lời Việt

For No One | The Beatles

Ngày của bạn như sụp đổ, tâm trí bạn thì đau đớn
Bạn thấy rằng tất cả những lời tốt đẹp chỉ còn lại lay lắt
Khi cô ấy không còn cần bạn nữa

Cô ấy thức dậy, cô ấy trang điểm
Cô ấy cứ làm thong thả và không thấy có gì phải vội cả
Cô ấy đã không còn cần bạn nữa

Và trong ánh mắt cô ấy chẳng còn gì cả
Không một dấu hiệu của tình yêu đằng sau những giọt nước mắt khóc chẳng vì ai cả
Một tình yêu mà đáng lẽ phải kéo dài nhiều năm

Bạn muốn cô ấy, bạn cần cô ấy
Và dù bạn không tin khi cô ấy nói tình yêu của mình đã chết
Bạn vẫn nghĩ cô ấy cần bạn

Và trong ánh mắt cô ấy chẳng còn gì cả
Không một dấu hiệu của tình yêu đằng sau những giọt nước mắt khóc chẳng vì ai cả
Một tình yêu mà đáng lẽ phải kéo dài nhiều năm

Bạn ở nhà, cô ấy ở ngoài
Cô ấy nói rằng từ lâu cô biết có một ai đó nhưng giờ thì anh ấy đi mất rồi
Cô không cần người ấy nữa

Ngày của bạn như sụp đổ, tâm trí bạn thì đau đớn
Sẽ có những lúc khi tất cả những gì cô ấy nói sẽ tràn ngập trong đầu bạn
Bạn sẽ không thể quên cô ấy

Và trong ánh mắt cô ấy chẳng còn gì cả
Không một dấu hiệu của tình yêu đằng sau những giọt nước mắt khóc chẳng vì ai cả
Một tình yêu mà đáng lẽ phải kéo dài nhiều năm

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.