HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Now | Steven Lee Olsen tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Now | Steven Lee Olsen

It's a beautiful mystery,
How people find one another,
How we can fall in love.
And we don't know how it happens but it does.
All the pieces fit together and the world stops, yeah.
Nothing else matters.
Oh, nothing at all.

I've been wondering.
Something is coming.

It's here and now.
Yeah, my empty spaces, girl you erased them
All somehow,
And the moment I met ya
I could've bet you'd be
All that I'd ever need,
Yeah, there's nothing I'm missing now.

Yeah, there's nothing I'm missing

Now it's undeniable,
That you made me believe the unbelievable,
That you gave me the only thing
That I didn't know I didn't have.
And now it's obvious, looking back,
That I had to have you.
Now I do.

I've been waiting,
Hoping, praying.

It's here and now.
Yeah, my empty spaces, girl you erased them
All somehow,
And the moment I met ya
I could've bet you'd be
All that I'd ever need,
Yeah, there's nothing I'm missing now.

Nothing I'm missing now.

Oh, I've been wondering
When something was coming.

It's here and now.
Yeah, my empty spaces, girl you erased them
All somehow,
And the moment I met ya
I could've bet you'd be
More than I'd ever need,
Yeah, there's nothing I'm missing,
Nothing I'm missing now.

Lời Việt

Now | Steven Lee Olsen

Đúng là một bí ẩn diệu kì
Người ta có thể tìm thấy một người khác như nào
Người ta có thể yêu như nào
Và chúng ta đều không biết nó xảy đến như nào nhưng nó lại xảy đến
Mọi chi tiết đều ăn khớp và cả thế giới như ngừng lại, yeah
Chẳng có gì là quan trọng cả
Oh, không thứ gì cả.

Tôi vẫn tự hỏi
Có chuyện gì sẽ đến

Ngay đây và ngay bây giờ
Yeah, khoảng không trống trải của tôi, cô bé ơi, em đã xoá bỏ chúng rồi
Không hiểu vì sao
Và giây phút anh gặp em
Anh không thể đoán được em là
Em là tất cả những gì mà anh cần
Yeah, giờ thì anh chẳng thiếu gì hết

Yeah, giờ thì anh chẳng thiếu gì hết

Thật khó mà phủ nhận rằng
Em khiến anh tin những điều khó tin
Em đã trao cho anh một thứ duy nhất
Mà anh không biết là anh không có
Giờ thì thật rõ ràng, hãy nhìn lại đi
Anh phải có được em
Anh phải có ngay bây giờ

Anh vẫn đợi chờ
Vẫn hi vọng và cầu nguyện

Ngay đây và ngay bây giờ
Yeah, khoảng không trống trải của tôi, cô bé ơi, em đã xoá bỏ chúng rồi
Không hiểu vì sao
Và giây phút anh gặp em
Anh không thể đoán được em là
Em là tất cả những gì mà anh cần
Yeah, giờ thì anh chẳng thiếu gì hết

Giờ anh chẳng thiếu gì hết

Ôi, anh vẫn tự hỏi
Khi nào thì có điều gì xảy đến.

Ngay đây và ngay bây giờ
Yeah, khoảng không trống trải của tôi, cô bé ơi, em đã xoá bỏ chúng rồi
Không hiểu vì sao
Và giây phút anh gặp em
Anh không thể đoán được em là
Em là tất cả những gì mà anh cần
Yeah, giờ thì anh chẳng thiếu gì hết.
Giờ anh chẳng thiếu gì hết.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.