HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Billy S | Skye Sweetnam tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Billy S | Skye Sweetnam

Wake up tired, Monday mornings suck,
It's way too early to catch a bus,
Why conform without a fuss,
Daddy Daddy, no, I don't wanna go to school, woo!

I don't need to read Billy Shakespeare,
Meet Juliet or Benvolio,
Feel for once what it's like to rebel now,
I wanna break out, let's go!

Teachers treat us all like clones,
Sit up straight, take off your headphones,
I don't blame them, they get paid,
Money money, woo, lot's of money money, woo!

I don't need to read Billy Shakespeare,
Meet Juliet or Benvolio,
Feel for once what it's like to rebel now,
I wanna break out, let's go!

Get out, get out, get out, get out, woo!
Get out, get out, get out, get out!
To skip or not to skip? that is the question.
Get out, get out, get out, get out, woo!
Get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out,
Get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out!

I don't need to read Billy Shakespeare,
Meet Juliet or Benvolio,
Feel for once what it's like to rebel now,
I wanna break out, let's go!

I don't need to read Billy Shakespeare,
Meet Juliet or Benvolio,
Feel for once what it's like to rebel now,
I wanna break out, let's go!

Get out, get out, get out, get out, woo!
Get out, get out, get out, get out, woo!
Feel for once what it's like to rebel now,
I wanna break out, let's go!

Get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out!

Lời Việt

Billy S | Skye Sweetnam

Thức dậy một cách uể oải,sáng thứ hai thật chán ngắt
Có vẻ như là còn quá sớm để bắt xe buýt
Tại sao mình lại vâng lời mà không làm loạn lên
Bố ơi, bố ơi, không, con không muốn đi học đâu, woo!

Tôi chẳng cần đọc Billy Shakespeare
Gặp Juliet hay Benvolio
Cảm giác như đã đến lúc nổi loạn đây
Tôi muốn thoát khỏi cái cảnh tù túng này, hãy bắt đầu thôi!

Giáo viên đối xử với chúng tôi như một lũ vô tính
Ngồi thẳng, bỏ tai nghe xuống
Tôi không trách họ, họ chỉ làm công ăn lương thôi
Tiền tiền, ôi, rất nhiều tiền, woo!

Tôi chẳng cần đọc Billy Shakespeare
Gặp Juliet hay Benvolio
Cảm giác như đã đến lúc nổi loạn đây
Tôi muốn thoát khỏi cái cảnh tù túng này, hãy bắt đầu thôi!

Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi! Woo!
Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi!
Nên nghỉ hay nên đi học? Thật khó quyết định
Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi! Woo!
Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi!

Tôi chẳng cần đọc Billy Shakespeare
Gặp Juliet hay Benvolio
Cảm giác như đã đến lúc nổi loạn đây
Tôi muốn thoát khỏi cái cảnh tù túng này,hãy bắt đầu thôi!

Tôi chẳng cần đọc Billy Shakespeare
Gặp Juliet hay Benvolio
Cảm giác như đã đến lúc nổi loạn đây
Tôi muốn thoát khỏi cái cảnh tù túng này, hãy bắt đầu thôi!

Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi! Woo!
Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi! Woo!
Cảm giác như đã đến lúc nổi loạn đây
Tôi muốn thoát khỏi cái cảnh tù túng này, hãy bắt đầu thôi!

Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi!

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.