HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Leave the pieces | The Wreckers tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Leave the pieces | The Wreckers

You're not sure that you love me
But you're not sure enough to let me go
Baby it ain't fair you know
To keep me hanging 'round
You say you don't want to hurt me
Don't want to see my tears
So why you still standing here
Watching me drown?

And it's alright, and I'll be fine
Don't worry about this heart of mine
Just take your love and hit the road
There's nothing you can do or say
You're gonna read my heart anyway
So just leave the pieces when you go

Now you can drag out this heartache
Or baby you can make it quick
Really get it over with
And just let me move on
Don't concern yourself
With this mess you left for me
Just as long as you're gone

And it' alright,and I'll be fine
Don't worry about this heart of mine
Just take your love and hit the road
There's nothing you can do or say
You're gonna read my heart anyway
So just leave the pieces when you go

You're not making up your mind
It's kinllin' me and wastin' time
And I need so much more than that
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah it's alright, and I'll be fine
Don't worry about this heart of mine
Just take your love and hit the road
There's nothing you can do or say
You're gonna read my heart anyway
So just leave the pieces when you go

Oh, yeah
Just leave the pieces when you go

Oooo, yeah, leave the pieces when you go
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Lời Việt

Leave the pieces | The Wreckers

Anh không chắc anh yêu em
Nhưng anh không đủ chắc chắn để em ra đi
Anh biết đó thật không công bằng mà
Vì để em vẫn quanh quẩn bên anh
Anh nói không muốn làm em tổn thương
Không muốn nhìn em rơi lệ
Vậy thì tại sao anh vẫn đứng đây
Nhìn em bị dìm trong làn nước

Và cũng được thôi, em sẽ tốt thôi
Đừng lo lắng về trái tim này của em
Chỉ cần mang tình yêu của anh và lên đừơng ra đi
Không có gì anh có thể làm hay nói ra
Dù sao thì anh cũng đã đọc đựơc trái tim em rồi
Khi anh bước đi, xin hãy để những mảnh đó lại

Giờ anh có thể kéo nỗi đau này ra
Hoặc anh có thể làm thật nhanh
Có thể làm nó chấm dứt
Và để em tiếp tục ra đi
Anh chẳng phải bận tâm
Đến tình trạng hỗn độn này khi anh rời xa em
Chừng nào mà anh ra đi

Và cũng được thôi, em sẽ tốt thôi
Đừng lo lắng về trái tim này của em
Chỉ cần mang tình yêu của anh và lên đừơng ra đi
Không có gì anh có thể làm hay nói ra
Dù sao thì anh cũng đã đọc đựơc trái tim em rồi
Khi anh bước đi, xin hãy để những mảnh đó lại

Anh chẳng bao giờ che đậy cái ý định của mình
Có biết chăng, nó đang giết chết em và làm lãng phí thời gian
Và em cần nhiều hơn thế nữa

Và cũng được thôi, em sẽ tốt thôi
Đừng lo lắng về trái tim này của em
Chỉ cần mang tình yêu của anh và lên đừơng ra đi
Không có gì anh có thể làm hay nói ra
Dù sao thì anh cũng đã đọc đựơc trái tim em rồi
Khi anh bước đi, xin hãy để những mảnh đó lại

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.