HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Ben | Michael Jackson tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Ben | Michael Jackson

Ben, the two of us need look no more
We both found what we were looking for
With a friend to call my own
I'll never be alone
And you, my friend, will see
You've got a friend in me
(you've got a friend in me)

Ben, you're always running here and there
You feel you're not wanted anywhere
If you ever look behind
And don't like what you find
There's one thing you should know
You've got a place to go
(you've got a place to go)

I used to say "I" and "me"
Now it's "us", now it's "we"
I used to say "I" and "me"
Now it's "us", now it's "we"
Ben, most people would turn you away
I don't listen to a word they say
They don't see you as I do
I wish they would try to
I'm sure they'd think again
If they had a friend like Ben
(a friend) Like Ben
(like Ben) Like Ben

Lời Việt

Ben | Michael Jackson

Ben này, hai ta không cần phải xem xét thêm.
Chúng ta đều đã tìm thấy thứ mà chúng ta đã luôn tìm kiếm.
Với một người bạn để gọi là của riêng tôi
Tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn.
Và bạn, người bạn thân nhất của tôi, bạn sẽ thấy
Bạn có một người bạn tuyệt vời là tôi
[Bạn có một người bạn tuyệt vời là tôi]

Ben, bạn luộn chạy đây đó.
Bạn cảm thấy không đâu cần bạn.
Nếu bạn đã từng một lần nhìn lại,
Và không thích như những gì bạn tìm thấy.
Có một điều bạn cần biết,
Bạn đã có một chốn để đến
[Bạn đã có một chốn để đến]

Trước đây tôi thường nói 'tôi', và chỉ 'tôi'
Thì bây giờ tôi nói 'chúng ta' và 'chúng ta' mà thôi
[Trước đây tôi thường nói 'tôi', và chỉ 'tôi'
Thì bây giờ tôi nói 'chúng ta' và 'chúng ta' mà thôi]

Ben à, ai cũng quay lưng với bạn
Nhưng tôi không bao giờ nghe những lời họ thốt ra
Họ không nhìn bạn như cách tôi nhìn
Ước gì họ thử,
Thì tôi chắc rằng họ sẽ phải suy nghĩ lại
Nếu họ đã từng có một người bạn như bạn
[Một người bạn] Giống như Ben

[Giống như Ben] x2

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.