HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài E.T. | Toy Box tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

E.T. | Toy Box

E.T. is an alien, and he is kind'a spacy
Comin' from the universe to party and go crazy
E.T. is an alien, and he is kind'a spacy
Comin' from the universe to party and go crazy
Bow-wow-wow-yippie-yo, here we go!

Attention everyone, there's a party in your town
E.T. is on the loose, and he's got it goin' on

Come, do the E.T. dance, wiggle up your hands
he's everybody's friend, and loves to party
Do the E.T. dance, wiggle up your hands
Everybody say yippie-yo and yippie-yeah!

E.T. is an alien, and he is kind'a spacy
Comin' from the universe to party and go crazy
E.T. is an alien, and he is kind'a spacy
Comin' from the universe to party and go crazy
Bow-wow-wow-yippie-yo, here we go!

Ladies and gentlemen, it is dancin' shakin' time
So move from side to side, up'n'down and left to right

Come, do the E.T. dance, wiggle up your hands
he's everybody's friend, and loves to party
Do the E.T. dance, let me see your hands
Everybody say yippie-yo and yippie-yeah!

E.T. is an alien, and he is kind'a spacy
Comin' from the universe to party and go crazy
E.T. is an alien, and he is kind'a spacy
Comin' from the universe to party and go crazy

Lời Việt

E.T. | Toy Box

E.T. là người ngoài hành tinh, là người ngoài không gian
Đến từ vũ trụ để tiệc tùng và điên khùng!
[x2]
Quao, quao, quao, díp bì dô, bắt đầu nào!

Mọi người, chú ý nào, có tiệc trong thị trấn nè
E.T. đang thả cửa, và vẫn còn tiếp tục kìa

Nào, cùng nhảy điệu E.T., ngọ nguậy đôi tay
Anh ấy là bạn mọi người và thích tiệc tùng
Cùng nhảy điệu E.T., ngọ nguậy đôi tay
Mọi người nói díp pi dô và díp pi de!

[Điệp khúc]

Thưa quý bà, quý ông, tới giờ nhảy múa lắc lư rồi
Vậy thì hãy di chuyển qua lại, lên xuống, trái phải nhé

[Đoạn 3]

[Điệp khúc]

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.