HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Happy Tears | Sweetbox tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Happy Tears | Sweetbox

Happy Tears

I've had my broken hearts
I've had my broken dreams
I'm not proud of things I've done
Even though I may fall
I will still stand tall
I will still be holding on

Cause I, I won't give up and I'll never give in
I'll close my eyes and just remember when
When I cried, I cried happy tears

I've been spitting in the wind
Over and over again
Trying to find out who I am
I've had to fight my way
Without a hand to hold
But this is the life I chose

Cause I, I won't give up and I'll never give in
I'll close my eyes and just remember when
When I cried, I cried happy tears

I've had my broken hearts
I've had my broken dreams
But this is the life I chose

Cause I, I won't give up and I'll never give in
I'll close my eyes and just remember when
When I cried, I cried happy tears

Lời Việt

Happy Tears | Sweetbox

Nước Mắt Hạnh Phúc

Tôi từng có một trái tim tan vỡ
Tôi từng có một giấc mộng dở dang
Tôi không tự hào về những gì mình làm
Ngay cả khi tôi có thể thất bại
Tôi vẫn sẽ ngẩng cao đầu
Tôi vẫn sẽ vững vàng

Vì tôi, tôi không bao giờ bỏ cuộc hay đầu hàng
Tôi chỉ khép mắt lại và hồi tưởng về
Về những lần tôi khóc, tôi khóc trong nước mắt hạnh phúc

Tôi lao mình vào ngọn gió
Hết lần này qua lần khác
Cố gắng nhận ra mình thật sự là ai
Tôi phải tranh đấu để vượt qua
Không có bàn tay ai nắm giữ
Nhưng đây là cuộc đời tôi đã chọn

Vì tôi, tôi không bao giờ bỏ cuộc hay đầu hàng
Tôi chỉ khép mắt lại và hồi tưởng về
Về những lần tôi khóc, tôi khóc trong nước mắt hạnh phúc

Tôi từng có một trái tim tan vỡ
Tôi từng có một giấc mộng dở dang
Nhưng đây là cuộc đời tôi đã chọn

Vì tôi, tôi không bao giờ bỏ cuộc hay đầu hàng
Tôi chỉ khép mắt lại và hồi tưởng về
Về những lần tôi khóc, tôi khóc trong nước mắt hạnh phúc

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.