HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Make It Happen | Selena Gomez tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Make It Happen | Selena Gomez

Make It Happen Lyrics
1,2,3,4
uh uh ,yeah ooowwww.
hey, [ice , ice ]
you wont know anything
unless you try
might end up falling
but you just might fly [prrrr]
you know its all about
what you believe
and maybe something extra
up your sleeve!

chorus:-
listen what i say
nothing's gettin in the way,
there's no fear tht can stop us
and no reason to delay
gonna give it all we got
yeah, we ain't afraid to play
so watch out for it
we're gonna make it happen

I won't be whinnin bout
what might have been
you know i'm not too big
on givin in [ok]
i use whatever spell
the law allows
that is ofcourse
if i knew how
[and she knows , whoooo!]
chorus
(repeat first paragraph)
chorus
we're not afraid to fall
yeah , we're goin for it all
there's a method to
our madnesss
yeah, we're answerin the call
if we use a little magic
well we really can't recall
all we know is that
we're gonna make it happen
yeah owwwwwww!

Lời Việt

Make It Happen | Selena Gomez

1,2,3,4
uh uh ,yeah ooowwww.
hey, [ice , ice ]
Bạn sẽ không thể biết hết
Trừ khi bạn thử (cố gắng)
Có thể kết thúc là gục ngã
Nhưng bạn hãy cứ bay đi
Bạn biết đấy tất cả là về
Niềm tin của bạn tới đâu
Và biết đâu đấy sẽ có thêm gì đó
Xắn tay áo lên nào!

Hãy nghe tôi nói này
Không có gì có thể cản bước
Không có nỗi sợ hãi nào có thể cản ta lại
Và không có lý do nào để trì hoãn
Cứ cho đi tất cả những gì ta có
Phải, ta không sợ phải nhập cuộc
Vậy nân hãy xem này
Chúng tôi sẽ làm được điều đó

Tôi sẽ không lo lắng về
Cái có thể xảy ra
Bạn biết đấy, tôi không quá to lớn
Để vào cuộc
Tôi sử dụng bất kì câu thần chú nào
Luật chơi cho phép
Mà tất nhiên
Nếu tôi biết làm thế nào
(và cô ấy biết)

Chúng ta không sợ phải gục ngã
Chúng ta sẽ làm hết mình
Có một công thức để
Sự điên dồ của chúng ta
Chúng ta sẽ đáp lại lời thỉnh cầu
Nếu chúng ta sử dụng môt chút phép thuật
Chúng ta không thể huỷ bỏ
Tất cả ta biết là thế
Chúng ta sẽ làm được điều đó

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.