HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Case Of The Ex | Mya tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Case Of The Ex | Mya

Yeah
Mya
Red Zone what-what
Uh

It's after midnight and she's on your phone (Phone)
Saying come over 'cause she's all alone (Lone)
I could tell it was your ex by your tone (Tone)
Why is she calling now after so long

Now what is that she wants?
Tell me what is that she needs?
Did she hear about the brand new Benz that you just bought for me?
'Cause ya'll didn't have no kids
Didn't share no mutual friends
And you told me that she turned trick when ya'll broke up in '96

Whatcha gonna do when you can't say no?
When her feelings start to show
Boy I really need to know
And how you gonna act, how you gonna handle that?
Whatcha gonna do when she wants you back?

Whatcha gonna do when you can't say no?
When her feelings start to show
Boy I really need to know
And how you gonna act, how you gonna handle that?
Whatcha gonna do when she wants you
back?

There's no need to reminisce about the past (Past)
Obviously cos that shit did not last (Last)
I know how a woman will try to game you (You)
So don't get caught up because baby you'll lose

Now what is that she wants? (What is that she wants?)
Tell me what is that she needs?
Did she hear about the brand new Benz that you just bought for me? (Bought for me)
'Cause ya'll didn't have no kids (Didn't have no kids)
Didn't share no mutual friends (No no no no)
And you told me that she turned trick when ya'll broke up in '96

Whatcha gonna do when you can't say no?
When her feelings start to show
Boy I really need to know (I really need to know baby)
And how you gonna act, how you gonna handle that?
Whatcha gonna do when she wants you back?

Whatcha gonna do when you can't say no?
When her feelings start to show
Boy I really need to know
And how you gonna act, how you gonna handle
that?
Whatcha gonna do when she wants you back?

Whatcha gonna do when you can't say no? (What you gonna do?)
When her feelings start to show
Boy I really need to know
And how you gonna act, how you gonna handle that?
Whatcha gonna do when she wants you back? (Oh yeah, yeah)

Whatcha gonna do when you can't say no? (What you gonna do?)
When her feelings start to show
Boy I really need to know
And how you gonna act, how you gonna handle that?
Whatcha gonna do when she wants you back?

Tell me why she on the phone in the middle of the night
Tell me why she in your life trying to get what's mine
She don't know me, she's about to know me
I'm in your life that's how it's gonna be (That's how it's gonna be)
I've seen her photo she ain't even all that
So if you want her back, you can take her back
'Cause game recognize game I could do the same thing
Get it right, change or take back this
ring

Whatcha gonna do when you can't say no?
When her feelings start to show
Boy I really need to know
And how you gonna act, how you gonna handle that?
Whatcha gonna do when she wants you back?

Whatcha gonna do when you can't say no?
When her feelings start to show
Boy I really need to know
And how you gonna act, how you gonna handle that?
Whatcha gonna do when she wants you back? (You back)

Whatcha gonna do when you can't say no?
When her feelings start to show
Boy I really need to know
And how you gonna act, how you gonna handle that?
Whatcha gonna do when she wants you back?

Whatcha gonna do when you can't say no?
When her feelings start to show
Boy I really need to know
And how you gonna act, how you gonna handle that?
Whatcha gonna do when she wants you back?

Yo, playboy right now, uh
Uh, Mya
Yeah
Mya
Red Zone
What-what
And so I'm letting of everything we were,
It doesn't mean it doesn't hurt.

We built it up,
To watch it fall.
Like we meant nothing at all.
I gave and gave the best of me,
But you couldn't give you what you need.
You walked away,
You stole my life,
Just to find what your looking for.
But no matter how I try,
I can't hate you anymore.

Sometimes you hold so tight,
It slips right through your hands.
Will I ever understand?

We built it up,
To watch it fall.
Like we meant nothing at all.
I gave and gave the best of me,
But you couldn't give you what you need.
You walked away,
You stole my life,
Just to find what your looking for.
But no matter how I try,
I can't hate you anymore.

Lời Việt

Case Of The Ex | Mya

Đã quá nửa đêm và cô ta vẫn nói chuyện với anh qua điện thoại (điện thoại)
Kêu anh tới bởi vì cô ấy đang cô đơn
Em chắc rằng đó là người yêu cũ của anh khi nghe tiếng đó (tiếng chuông đó)
Tại sao cô ấy lại gọi cho anh sau một thời gian dài bỏ đi

Giờ thì cô ta muốn gì?
Hãy nói em nghe cô ta cần gì?
Có phải co ấy nghe về chiếc Benz mới cáu mà anh mới mua cho em phải không?
Vì rồi anh cũng sẽ có con cái
Không phải là không chưa giới thiệu với bạn bè của nhau
Và anh nói với em rằng cô ta đã thay đổi từ khi hai người chia nay hồi năm 96

Vậy thì anh định làm gì khi mà anh không thể trả lời không?
Khi mà cô ấy nói cho anh biết những cảm giác của minh
Anh, em thật sự muốn biết
Và anh sẽ làm gì, sẽ giải quyết như thế nào?
Anh sẽ xử sự ra sao khi cô ấy muốn anh quay trở lại?

Vậy thì anh định làm gì khi mà anh không thể trả lời không?
Khi mà cô ấy nói cho anh biết những cảm giác của minh
Anh, em thật sự muốn biết
Và anh sẽ làm gì, sẽ giải quyết như thế nào?
Anh sẽ xử sự ra sao khi cô ấy muốn anh quay trở lại?

Không cần thiết phải hồi tưởng về quá khứ (quá khứ)
Đương nhiên bởi vì điều chết tiệt đó không còn tồn tại
Em biết một người phụ nữ sẽ đùa cợt với anh như thế nào (đùa cợt với anh)
Bởi vậy đừng nghe lờ cô ta nếu không anh sẽ bị lừa đó

Giờ thì cô ta muốn gì? (cô ta muốn gì)
Hãy nói em nghe cô ta cần gì?
Có phải co ấy nghe về chiecs Benz mới cáu mà anh mới mua cho em phải không? (mới mua cho em)
Vì rồi anh cũng sẽ có con cái (sẽ có con cái)
Không phải là không chưa giới thiệu với bạn bè của nhau (không phải........)
Và anh nói với em rằng cô ta đã thay đổi từ khi hai người chia nay hồi năm 96

Vậy thì anh định làm gì khi mà anh không thể trả lời không?
Khi mà cô ấy nói cho anh biết những cảm giác của minh
Anh, em thật sự muốn biết (em thật sự muốn biết)
Và anh sẽ làm gì, sẽ giải quyết như thế nào?
Anh sẽ xử sự ra sao khi cô ấy muốn anh quay trở lại?

Vậy thì anh định làm gì khi mà anh không thể trả lời không?
Khi mà cô ấy nói cho anh biết những cảm giác của minh
Anh, em thật sự muốn biết
Và anh sẽ làm gì, sẽ giải quyết như thế nào?
Anh sẽ xử sự ra sao khi cô ấy muốn anh quay trở lại?

Vậy thì anh định làm gì khi mà anh không thể trả lời không? (anh sẽ làm gì)
Khi mà cô ấy nói cho anh biết những cảm giác của minh
Anh, em thật sự muốn biết
Và anh sẽ làm gì, sẽ giải quyết như thế nào?
Anh sẽ xử sự ra sao khi cô ấy muốn anh quay trở lại? (oh yeah, yeah)

Vậy thì anh định làm gì khi mà anh không thể trả lời không? (anh sẽ làm gì)
Khi mà cô ấy nói cho anh biết những cảm giác của minh
Anh, em thật sự muốn biết
Và anh sẽ làm gì, sẽ giải quyết như thế nào?
Anh sẽ xử sự ra sao khi cô ấy muốn anh quay trở lại?

Nói em nghe sao anh và cô ta vẫn trò chuyện ào lúc nửa đêm
Nói em nghe tại sao cô ta lại xuất hiện và cố gắng cướp đi tất cả những gì là của em
Cô ta không biết em, nhưng rồi sẽ biết em
Em là một phần của đời anh, lẽ dĩ nhiên phải như thế (lẽ dĩ nhiên phải như thế)
Em đã nhìn thấy ảnh của cô ta rồi, cô ta không xứng được như thế đâu
Nếu anh muốn cô ta quay lại, anh có thể dắt cô ta về
Bởi vì em nhận ra rằng trong trò chơi này em cũng có thể làm thế
Hãy làm những gì anh cho là đúng, thay đổi hay là lấy lại chiếc nhẫn này

Vậy thì anh định làm gì khi mà anh không thể trả lời không?
Khi mà cô ấy nói cho anh biết những cảm giác của minh
Anh, em thật sự muốn biết
Và anh sẽ làm gì, sẽ giải quyết như thế nào?
Anh sẽ xử sự ra sao khi cô ấy muốn anh quay trở lại?

Vậy thì anh định làm gì khi mà anh không thể trả lời không?
Khi mà cô ấy nói cho anh biết những cảm giác của minh
Anh, em thật sự muốn biết
Và anh sẽ làm gì, sẽ giải quyết như thế nào?
Anh sẽ xử sự ra sao khi cô ấy muốn anh quay trở lại? (quay trở lại)

Vậy thì anh định làm gì khi mà anh không thể trả lời không?
Khi mà cô ấy nói cho anh biết những cảm giác của minh
Anh, em thật sự muốn biết
Và anh sẽ làm gì, sẽ giải quyết như thế nào?
Anh sẽ xử sự ra sao khi cô ấy muốn anh quay trở lại?

Vậy thì anh định làm gì khi mà anh không thể trả lời không?
Khi mà cô ấy nói cho anh biết những cảm giác của minh
Anh, em thật sự muốn biết
Và anh sẽ làm gì, sẽ giải quyết như thế nào?
Anh sẽ xử sự ra sao khi cô ấy muốn anh quay trở lại?

Và giờ em giũ bỏ tất cả
Không còn ý nghĩa gì, không còn đau khổ

Chúng ta gây dựng
Rồi nhìn mọi thứ sụp đổ
Chúng ta dường như chẳng là gì của nhau
Em đã trao cho anh tất cả
Nhưng anh chẳng trao ai nhưng gì mà anh cho là anh cần
Anh ra đi
Đánh cắp cuộc đời em
Chỉ để xem xem anh đang tìm kiếm điều gì
Nhưng cho dù em có cố gắng thế nào
Em cũng không thể ghét anh được

Đôi khi anh ôm em thật chặt
Nhưng lại để em tuột ra khỏi lòng anh
Khi nào em có thể hiểu được anh?

Chúng ta gây dựng
Rồi nhìn mọi thứ sụp đổ
Chúng ta dường như chẳng là gì của nhau
Em đã trao cho anh tất cả
Nhưng anh chẳng trao ai nhưng gì mà anh cho là anh cần
Anh ra đi
Đánh cắp cuộc đời em
Chỉ để xem xem anh đang tìm kiếm điều gì
Nhưng cho dù em có cố gắng thế nào
Em cũng không thể ghét anh được

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.