HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I Love You (Barney And Friends) | Barney tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I Love You (Barney And Friends) | Barney

I love you
You love me
We're a happy family
With a great big hug and
A kiss from me to you
Won't you say you love me too?

I love you
You love me
We're best friends
Like friends should be
With a great big hug
And a kiss from me to you
Won't you say you love me too?

Lời Việt

I Love You (Barney And Friends) | Barney

Tôi yêu bạn
Bạn yêu tôi
Chúng ta là một gia đình hạnh phúc
Với cái ôm thật chặt
Và cái hôn tôi gửi đến bạn
Bạn sẽ nói bạn cũng yêu tôi chứ?

Tôi yêu bạn
Bạn yêu tôi
Chúng ta là những người bạn thân của nhau
Như những người bạn
Với cái ôm tuyệt vời
Và cái hôn tôi gửi đến bạn
Bạn sẽ nói bạn cũng yêu tôi chứ?

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.